Diaesityksen näyttäminen

Dianäytöksen eli -esityksen käynnistämiseen on useita tapoja. Kun dianäytöstä pidetään, ohjauksen voi suorittaa näppäimillä tai hiiren painikkeita napsauttamalla.

Oletuksena on, että dianäytös alkaa aina ensimmäisestä diasta. Esityksen pitäjä vaihtaa kaikki diat viimeiseen asti. Näitä asetuksia voidaan muuttaa.

Diaesitykset suorittaminen

Vihje-kuvake

Jos dianäytöksen halutaan alkavan käsiteltävästä diasta eikä ensimmäisestä, valitaan - LibreOffice Impress - Yleistä -lehti ja napsautetaan Aina nykyisellä sivulla.


Vihje-kuvake

Paina Esc-näppäintä näytöksen keskeyttämiseksi ennen loppua.


Monia muita näppäimiä on käytettävissä dianäytöksen ohjaamiseen. Käyttäjä voi myös napsauttaa kakkospainikkeella. Näin avataan kohdevalikko, jossa on käyttökelpoisia komentoja.

Automaattisen dianäytöksen pitäminen (kioski-tila)

Jotta seuraava dia vaihtuisi aina automaattisesti, kullekin dialle pitää olla määritetty siirtymä.

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. Napsauta Seuraava dia -alueella Automaattisesti jälkeen -vaihtoehtoa ja valitse kesto.

  3. Napsauta Käytä kaikkiin dioihin -painiketta.

Vihje-kuvake

Kullekin dialle voidaan valita erillinen aikansa seuraavaan diaan siirtymiselle. Kokeile ajoituksia -toiminto auttaa saamaan ajoitukset sopiviksi.


Jotta siirryttäisiin ensimmäiseen diaan, kun kaikki diat on esitetty, pitää dianäytös asettaa toistumaan automaattisesti.

  1. Valitse Diaesitys - Esityksen asetukset.

  2. Napsauta Tyyppi-alueella Automaattinen-vaihtoehtoa ja valitse näytösten väliajan pituus.

Diaesityksen suorittaminen tiedostosta

LibreOffice voidaan käynnistää komentoriviltä parametrein -show ja Impress-tiedoston nimi. Esimerkiksi tiedoston omaesitys.odp käynnistämiseksi komentoriviltä kirjoitetaan seuraava komento:

soffice -show omaesitys.odp

Tässä oletetaan, että soffice on järjestelmän ohjelmapolulla, ja omaesitys.odp sijaitsee käsiteltävässä kansiossa.