Kerroksista

Kerroksia voi käsitellä LibreOffice Draw'ssa, muttei LibreOffice Impressissä. Kerrosten avulla sivulle voi järjestää toisiinsa liittyviä osatekijöitä. Kerroksia voi ajatella itsenäisinä työpintoina, jotka voi kätkeä, tulostaa tai suojata lukitsemalla.

Kerrokset eivät määrää objektien pinoamisjärjestystä, paitsi Ohjausobjektit -kerros, joka on aina toisten kerrosten etupuolella.

Sivun objektien pinoamisjärjestys määräytyy niiden lisäysjärjestyksestä. Järjestystä voi vaihtaa valinnalla Muuta - Järjestä.

Ne kerroksen alueet, joilla ei ole objekteja, ovat läpinäkyviä.

LibreOffice Draw'ssa on kolme oletuskerrosta:

Oletuskerroksia ei voi poistaa tai nimetä uudestaan. Kerroksia lisätään Lisää - Kerros -komennolla.

Asettelu-kerros on oletustyötila. Asettelu-kerroksessa määritetään otsikon, tekstin ja objektipaikkamerkkien sijainti sivulla.

Ohjausobjektit-kerrosta voi käyttää painikkeille, joilla on toimintoja, mutta joita ei ole tarkoitus tulostaa. Poistetaan kerrokselta tulostettava-ominaisuus. Ohjausobjektit-kerroksen objektit ovat aina toisten kerrosten objektien edessä.

Mittajanat-kerrokselle voi piirtää myös mittaviivoja. Vuorottelemalla kerroksen näkyvä-ominaisuutta saadaan viivat helposti esille tai piiloon.

Vihje-kuvake

You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master slide (View - Master Slide).