Animating Objects in Presentation Slides

Dian objekteihin voidaan käyttää valmiiksi asetettuja animaatiotehosteita.

Animoidun tehosteen käyttäminen objektiin

  1. Valitse animoitava objekti dialla Tavallinen-näkymässä.

  2. Choose Format - Animation, to open the Custom Animation pane in the Sidebar. Click on Add (+) button, and then select an animation effect.

  3. Napsauta Muokattu animaatio -valintaikkunassa välilehteä tehosteluokan valitsemiseksi. Napsauta tehostetta ja hyväksy sitten OK:lla.

Animaatio esikatsellaan napsauttamalla Toista-painiketta.

Huomautus-kuvake

Diapaneelissa kuvake tulee näkyviin niiden diojen esikatselun viereen, joihin liittyy yksi tai useampi mukautettu animaatio. Kun diaesitys esitetään esittäjän apunäytön kanssa, kuvake kertoo, että seuraavaan diaan liittyy mukautettu animaatio.


Liikeratatehosteen käyttäminen ja muokkaaminen

Objekti voidaan animoida liikkumaan liikerataa pitkin. Käytettävissä on esivalmistettuja tai käyttäjän omia liikeratoja.

Jos valitaan "Käyrä", "Monikulmio" tai "Vapaamuotoinen viiva", valintaikkuna sulkeutuu ja käyttäjä voi piirtää oman liikeratansa. Jos piirtäminen saatetaan valmiiksi eikä keskeytetä, luotu jälki poistetaan asiakirjasta ja lisätään liikeratatehosteeksi.

Liikeratojen muokkaaminen

Jos Muokattu animaatio -paneeli on näkyvissä,kaikkien tehosteiden liikeradat piirretään käsiteltävän dian läpinäkyvälle päällyskerrokselle. Kaikki liikeradat ovat näkyviä koko ajan, siksi animaatiot, joissa on peräkkäisiä liikeratoja, on helppo luoda.

Liikerata voidaan valita napsauttamalla rataa. Valitulla liikeradalla on kahvat, sitä voidaan siirtää ja muokata kooltaan kuin kuviota. Radan kaksoisnapsautus käynnistää pisteiden muokkaustilan. Pisteiden muokkaustila voidaan käynnistää myös Muokkaa - Pisteet -valinnalla tai painamalla F8-näppäintä.

Animaatiotehosteen poistaminen objektista

  1. Valitse Tavallinen-näkymän dialla objekti, josta tehoste poistetaan.

  2. Valitse Diaesitys - Muokattu animaatio.

  3. Napsauta Poista.