Liimapisteet-palkki

LiimapisteitÀ lisÀtÀÀn tai niiden ominaisuuksia muokataan. Liimapiste on piste, johon voi liittÀÀ yhdysviivan. Oletuksellisesti LibreOffice sijoittaa liimapisteen luotavaa objektia ympÀröivÀn suorakulmion kunkin sivun keskelle.

Toiminnon aloitustavat:

Napsauta Liimapisteet-kuvaketta Piirros-palkissa


Vuokaavioiden luominen

LisÀÀ liimapisteitÀ

LisÀtÀÀn liimapiste objektin napsautuskohtaan.

{Kuvake, jossa kehystetty rasti ja plus}

LisÀÀ piste

Kiinnitys vasemmalta

Yhdysviiva liitetÀÀn valitun liimapisteen vasempaan reunaan.

{Kuvake, jossa kehystetty rasti ja viiva vasemmalle}

Kiinnitys vasemmalta

Kiinnitys ylhÀÀltÀ

Yhdysviiva liitetÀÀn valitun liimapisteen ylÀreunaan.

Kuvake, jossa kehystetty rasti ja viiva ylös

Kiinnitys ylhÀÀltÀ

Kiinnitys oikealta

Yhdysviiva liitetÀÀn valitun liimapisteen oikeanpuoleiseen reunaan.

Kuvake, jossa kehystetty rasti ja viiva oikealle

Kiinnitys oikealta

Kiinnitys alhaalta

Yhdysviiva liitetÀÀn valitun liimapisteen alareunaan.

Kuvake, jossa kehystetty rasti ja viiva alas

Kiinnitys alhaalta

Suhteellinen liimapiste

Liimapisteiden suhteelliset sijainnit sÀilytetÀÀn objektin koon muuttuessa.

Liimapistekuvake, jossa prosenttimerkki reunojen sisÀllÀ

Suhteellinen liimapiste

Liimapiste vaakasuunnassa vasemmalla

Kun objektin kokoa muutetaan, liimapisteet sÀilyvÀt suhteessa objektin vasempaan reunaan.

Liimapistekuvake, jossa viiva reunasta oikealle ja ylös

Liimapiste vaakasuunnassa vasemmalla

Liimapiste vaakasuunnassa keskellÀ

Kun objektin kokoa muutetaan, liimapisteet sÀilyvÀt suhteessa objektin keskikohtaan.

Liimapistekuvake, jossa viiva alareunasta ylös

Liimapiste vaakasuunnassa keskellÀ

Liimapiste vaakasuunnassa oikealla

Kun objektin kokoa muutetaan, liimapisteet sÀilyvÀt suhteessa objektin oikeanpuoleiseen reunaan.

Liimapistekuvake, jossa viiva reunasta vasemmalle ja ylös

Liimapiste vaakasuunnassa oikealla

Liimapiste pystysuunnassa ylhÀÀllÀ

Kun objektin kokoa muutetaan, liimapisteet sÀilyvÀt suhteessa objektin ylÀreunaan.

Liimapistekuvake, jossa viiva ylÀreunasta alas ja oikealle

Liimapiste pystysuunnassa ylhÀÀllÀ

Liimapiste pystysuunnassa keskellÀ

Kun objektin kokoa muutetaan, liimapisteet sÀilyvÀt suhteessa objektin pystyakseliin.

Liimapistekuvake, jossa viiva reunasta oikealle

Liimapiste pystysuunnassa keskellÀ

Liimapiste pystysuunnassa alhaalla

Kun objektin kokoa muutetaan, liimapisteet sÀilyvÀt suhteessa objektin alareunaan.

Liimapistekuvake, jossa viiva alareunasta ylös ja oikealle

Liimapiste pystysuunnassa alhaalla