Muoto-operaatiot

Luodaan kuvio kahdesta tai useammasta valitusta osapiirroksesta.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muuta - Muoto-operaatiot (vain LibreOffice Draw)

Valitse kaksi tai useampia objekteja, avaa kohdevalikko ja valitse Muoto-operaatiot


Koottu kuvio saa pinon alimman objektin ominaisuudet.

Yhdistä

Valittujen osapiirrosten pinta-alueet lisätään pinon alimman objektin pinta-alueeseen. Tämä komento sopii hyvin lomittaisille objekteille.

Erotus

Vähennetään valittujen objektien pinta-ala alimmasta osa-piirroksesta.

Leikkaus

Luodaan joukko-opillisella leikkauksella kuvio valittujen osa-piirrosten päällekkäisestä osasta.