Järjestä

Valitun objektin pinojärjestystä muutetaan.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Muotoilu - Järjestä (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Avaa kohdevalikko - valitse Järjestä (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Valitse Muuta - Järjestä (LibreOffice Draw)

Kuvake

Järjestä


Alempien objektien poiminta

Tuo eteen

Siirretään valittu objekti pinon päälle, niin että se on muiden objektien edessä.

Siirrä eteenpäin

Siirretään valittua objektia yksi taso ylemmäs, niin että se on lähempänä huippua pinojärjestyksessä.

Siirrä taaksepäin

Siirretään valittua objektia yksi taso alemmas, niin että se on lähempänä pohjaa pinojärjestyksessä.

Vie taakse

Siirretään valittu objekti pinon pohjalle, niin että se on muiden objektien takana.

Objektin eteen

Pinoamisjärjestystä muutetaan siirtämällä valittu objekti määrätyn objektin eteen. Valitun objektin asema näytöllä ei muutu.

Objektin taakse

Pinoamisjärjestystä muutetaan siirtämällä valittu objekti määrätyn objektin taakse. Valitun objektin asema näytöllä ei muutu.

Käänteiseen järjestykseen

Valittujen objektien järjestys pinossa vaihdetaan.