Monista dia

Kopio käsiteltävästä diasta lisätään sitä seuraavaksi diaksi.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Lisää - Monista dia