Kielet

Määritetään oletuskielet ja joitakin muita asiakirjojen paikallisia asetuksia.

Toiminnon aloitustavat:

Choose - Language Settings - Languages.


Varoitus-kuvake

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Kieli

Käyttöliittymä

Valitaan käyttöliittymän kieli, joka näkyy esimerkiksi valikoissa, valintaikkunoissa ja ohjetiedostoissa. Ainakin yksi lisäkieli tai monikielinen LibreOffice-versio pitää olla asennettuna.

"Oletus"-merkinnällä valitaan käyttöjärjestelmän kieli käyttöliittymän kieleksi. Jos tämä kieli ei ole käytettävissä LibreOffice-asennuksessa, oletuskieleksi tulee LibreOffice-asennuskieli.

Maa-asetus

Määritetään aluekohtaiset asetukset. Tämä vaikuttaa numeroinnin, valuutan ja mittayksiköiden asetuksiin.

"Oletus"-merkinnällä valitaan käyttöjärjestelmän asetukset käyttöliittymän asetuksiksi.

Kentän muutos on välittömästi käytettävissä. Kuitenkin eräät oletukselliset muotoilut muuttuvat vain, kun asiakirja ladataan uudestaan.

Desimaalierotinmerkki - Maa-asetuksen mukainen

Merkinnällä määrätään, että numeronäppäimistön desimaalipilkkunäppäin tuottaa vaikkapa pisteen, jos maa-asetuksen mukainen desimaalierotin on piste.

Kun tämä valintaruutu on aktiivinen, "Maa-asetuksen mukainen" -tekstin jälkeen näkyvä merkki tulee lisätyksi painettaessa numeronäppäimistön näppäintä. Jos valintaruutua ei olla aktivoitu, näppäimistöajurin tuottama merkki tulee lisätyksi.

Oletusvaluutta

Määritetään valuuttamuotoiluissa ja valuuttakentissä käytettävä oletusvaluutta. Oletusvaluutta muuttuu muutettaessa maa-asetuksia.

Oletusriviä käytetään valittuun maa-asetukseen liittyvissä valuuttamuotoiluissa.

Oletusvaluutta-kentän muutos vaikuttaa kaikkiin avoimiin asiakirjoihin ja se johtaa vastaaviin muutoksiin valintaikkunoissa ja kuvakkeissa, joilla näiden asiakirjojen valuuttamuotoiluja käsitellään.

Päivämäärän syöttömuodot

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date. Default locale dependent date acceptance patterns are generated during build time, but it is possible to add more or modify them in this edit box.

Tässä määritettyjen päivämäärän syöttömuotojen lisäksi kaikilla alueilla hyväksytään syöte ISO 8601 Y-M-D -muodossa. LibreOffice 3.5 -versiosta alkaen tämä johtaa myös YYYY-MM-DD -muodon soveltamiseen.

Syntax: Y means year, M means month, and D means day, regardless of localization.

Asiakirjojen oletuskielet

Määritetään kielentarkistuksen, synonyymisanakirja ja tavutuksen kielet.

Asiakirjan kielen valinta

Varoitus-kuvake

Valitun kielen oikoluku toimii vain, kun vastaava kielimoduuli on asennettu. Kielen merkintää edeltää pukkimerkki, jos oikoluku on aktivoitu tälle kielelle.


Länsimainen

Määritetään länsimaisilla aakkosilla oikoluvussa käytettävä kieli.

Aasialainen

Määritetään aasialaisilla kirjainmerkeillä oikoluvussa käytettävä kieli.

Laajennettu tekstiasettelu (CTL)

Määritetään kieli laajennetun tekstiasettelun oikoluvulle.

Vain nykyisessä asiakirjassa

Valinta määrä, että asiakirjan oletuskielen asetukset ovat voimassa vain työstettävässä asiakirjassa.

Parannettu kielituki

Käyttöliittymäelementit itäaasialaisia kirjoitusjärjestelmiä varten

Aktivoidaan aasialaisten kielten tuki. Nyt voidaan muokata LibreOffice-ohjelmiston aasialaisten kielten muita asetuksia.

Jos halutaan kirjoittaa kiinaksi, japaniksi tai koreaksi, näiden kielten tuki voidaan aktivoida käyttöliittymästä.

Näytetään kaksisuuntaisen kirjoittamisen käyttöliittymäelementit

Merkitsemällä ruutu otetaan käyttöön laajennettu tekstiasettelu (CTL), jota voi nyt säätää LibreOffice-ohjelmistossa.

Laajennettua tekstiasettelua käyttävät kielet

Jätä huomiotta järjestelmän kirjoituskieliasetukset

Ilmaistaan, ohitetaanko muutokset järjestelmän syöttökielessä tai näppäimistössä. Jos ohitetaan, kirjoitettaessa uusi teksti noudattaa asiakirjan tai kappaleen kieltä, ei nykyistä järjestelmän kieltä.

Varoitus-kuvake

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.