Oletusasetukset

Määritetään uuden laskenta-asiakirjan oletusasetukset.

Toiminnon aloitustavat:

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Defaults.


Uudet laskentataulukot

Asetetaan uuden laskenta-asiakirjan taulukoiden määrä ja oletusnimen etuliite.