Yleistä

Määritellään laskenta-asiakirjojen yleisiä asetuksia.

Toiminnon aloitustavat:

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - General.


Mitat

Mittayksikkö

Valitaan laskentataulukossa käytettävä mittayksikkö.

Sarkainkohdat

Asetetaan sarkainväli.

Päivitys

Päivitä linkit avattaessa

Varoitus-kuvake

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Aina

Always updates links while loading a document, and only if the document is in a trusted file location or the global security level is Low (Not recommended).

Varoitus-kuvake

This setting is treated as On request unless either the global macro security level is set to Low in - LibreOffice - Security - Macro Security... - Security Level - Low (not recommended) or the document is located in a trusted place defined by - LibreOffice - Security - Macro Security... - Trusted Sources - Trusted File Locations.


Pyynnöstä

Linkit päivitetään vain pyynnöstä asiakirjaa avattaessa.

Ei koskaan

Linkit eivät päivity asiakirjaa avattaessa.

Syöttöasetukset

Enter-näppäin siirtää kohdistusta

Asetetaan suunta, johon Enter-painallus siirtää kohdistimen laskentataulukon solusta.

Siirry muokkaustilaan Enter-näppäimellä

Enterin painaminen vie solussa muokkaustilaan tällä valinnalla.

Laajenna muotoilua

Määritetään, laajeneeko muotoilu valitusta solusta automaattisesti viereisiin tyhjiin soluihin. Jos solussa on esimerkiksi lihavointimääre, uusiin soluihin tulee tämä sama määre. Solut, joissa jo on erityinen muotoilu, eivät muutu tällä toiminnolla. Kyseinen alue näkyy painettaessa + * (numeronäppäimistöstä kertomerkki) -yhdistelmää. Muotoilu koskee uusia arvoja, jotka lisätään alueelle. Normaalit oletusasetukset vallitsevat alueen ulkopuolella.

Laajenna viitteitä, jos uusia rivejä tai sarakkeita lisätään

Määritetään, laajennetaanko kaavoissa viitteitä, kun sarakkeita tai rivejä lisätään viitatun alueen viereen. Tämä on mahdollista vain, jos kaavan viitteessä alueeseen kuuluu alunperin vähintään kahden solun laajuus lisäyssuunnassa.

Esimerkki: Alueeseen A1:B1 viitataan kaavassa ja sarakkeen B jälkeen lisätään sarake. Laajennettu viittaus on A1:C1. Jos kaavoissa on viite alueeseen A1:B1 ja suusi rivi lisätään rivin 1 alle, aluetta viitteessä ei laajenneta, koska siinä oli vain yksi solu pystysuuntaan.

Jos rivi tai sarake lisätään keskelle viitattua aluetta, viittausta laajennetaan aina.

Korosta valinta sarake- ja rivitunnuksissa

Merkitsemällä ruutu määrätään, että valittaessa soluja vastaavat rivi- ja saraketunnukset korostuvat.

Käytä tulostimen mittoja tekstin muotoilussa

Määritetään tulostimen mitat käyttöön muotoiluun myös näytöllä. Jos rastia ei ole ruudussa, tulostimesta riippumaton asettelu on käytössä näytöllä.

Varoita ylikirjoituksesta liitettäessä

Valinnan mukaisesti tulee varoitus, jos leikepöydältä yritetään liittää soluja solualueelle, joka ei ole tyhjä.