LibreOffice Writer/Web, asetukset

Määritetään HTML-muotoisten LibreOffice-asiakirjojen perusasetukset.

Toiminnon aloitustavat:

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Näytä

Määritetään objektien esittämisen oletusasetukset tekstiasiakirjoille ja myös ikkunan osien oletusasetukset.

Muotoilun aputyökalut

LibreOfficen teksti- ja HTML-asiakirjoille määritellään tiettyjen merkkien näkyvyys ja suoran kohdistimen asetukset.

Kohdistusruudukko

Määritetään asiakirjasivujen kohdistusruudukon asetuksia. Tämä ruudukko auttaa objektien täsmällisessä asemoinnissa. Ruudukkoon voi myös kohdistaa "magneettisesti".

Tulostus

Määritetään teksti- tai HTML-asiakirjan tulostusasetukset.

Taulukko

Määritetään tekstiasiakirjojen taulukoiden määreet.

Tausta

Määritetään HTML-asiakirjojen tausta. Taustaa käytetään sekä uusille että ladattaville HTML-asiakirjoille, mikäli niissä ei ole määritelty omaa taustaa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.