Asetukset

Tällä komennolla avataan valintaikkuna sovelluksen ja ohjelmiston perusasetteluun.

Kaikki asetukset tallentuvat ohjelmallisesti. Hakemiston rivin saa laajennettua joko kaksoisnapsauttamalla riviä tai plus-merkkiä napsauttaen. Laajennetun hakemiston rivin saa kutistettua miinus-merkkiä napsauttaen tai kaksoisnapsauttamalla riviä.

Huomautus-kuvake

Esillä on vain aktiiviseen asiakirjaan soveltuvat asetuskohdat. Jos aktiivinen asiakirja on tekstidokumentti, nähtävissä on LibreOffice Writerin rivit ja samoin muissakin LibreOffice-moduuleissa. LibreOffice Impress ja LibreOffice Draw käsitellään yhdessä tässä valintaikkunassa. Yhteiset asiat ovat aina näkyvissä.


Toiminnon aloitustavat:

Choose .

Huomautus-kuvake

Note for macOS users: The Help mentions the menu path Tools - Options at numerous places. Replace this path with LibreOffice - Preferences on your macOS main menu. Both menu entries open the Options dialog box.Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Varoitus-kuvake

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

Lataus ja tallennus

Määritetään yleiset lataus- ja tallennusasetukset.

Kieliasetukset

Määritetään lisäkielten ominaisuudet.

LibreOffice Writer

Nämä asetukset määrittävät LibreOfficessa luotavien tekstiasiakirjojen käsittelytavan. On myös mahdollista tehdä vain käsiteltävän asiakirjan asetukset.

LibreOffice - Writer/Web

Määritetään HTML-muotoisten LibreOffice-asiakirjojen perusasetukset.

LibreOffice Calc

Laskentataulukoille määritetään erilaisia asetuksia, jotka liittyvät sisällön näkyvyyteen ja siihen, miten kohdistin siirtyy syötteen jälkeen. Edelleen voidaan asetella lajitteluluetteloita, desimaalien määrää ja muutosten tallennuksen ja korostuksen asetuksia.

LibreOffice Impress

Määritetään erinäisiä uuden, luodun esitysasiakirjan asetuksia, kuten näytettävä sisältö, käytettävä mittayksikkö ja miten kohdistus ruudukkoon tapahtuu, jos tapahtuu.

LibreOffice Draw

Määritetään piirrosasiakirjojen yleisesti voimassa olevat asetukset, mukaan lukien sisällön esittämisen, käytetyn mittakaavan, kohdistuksen ruudukkoon ja oletuksena tulostettavan sisällön.

LibreOffice Math

Asetuksissa määritetään kaikkien uusien kaavadokumenttien tulostusmuotoilua ja -vaihtoehtoja. Nämä asetukset ovat voimassa, kun tulostetaan suoraan sovelluksesta LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Määritellään tietolähteiden yleiset asetukset LibreOfficessa.

Kaaviot

Määritetään kaavioiden yleisasetukset.

Internet

Määritetään Internet-asetukset.