Lomakkeen rakenne -palkki

Kun työskennellään suunnittelutilassa, Lomake-palkki tulee esille valittaessa lomakeobjekti.

Valitse

Kuvake, jossa kohdistinnuoli

Valitse-kuvake vaihtaa hiiren osoittimen valintatilaan tai pois siitä. Valintatilaa käytetään ohjausobjektien valintaan aktiivisella lomakkeella.

Suunnittelutila käytössä / poissa käytöstä

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Kuvake

Suunnittelutila käytössä / poissa käytöstä

Ohjausobjektin ominaisuudet

Avataan valintaikkuna, jossa muokataan valitun ohjausobjektin ominaisuuksia.

Kuvake

Ohjausobjekti

Lomakkeen ominaisuudet

Lomakkeen ominaisuudet -valintaikkunassa voidaan muun muassa määrittää tietolähde ja koko lomakkeen tapahtumat.

Kuvake

Lomake

Tietoselain

Määritetään käsiteltävän XForms-asiakirjan tietorakenne.

Lomakeselain

Avataan lomakeselain. Kohdistetun asiakirjan kaikki lomakkeet ja alilomakkeet vastaavine ohjausobjekteineen näkyvät lomakeselaimessa.

Kuvake

Lomakeselain

Lisää kenttä

Avataan ikkuna, jossa voidaan valita lomakkeelle tai raporttiin lisättävä tietokannan kenttä.

Kuvake

Lisää kenttä

Sarkainjärjestys

Sarkainjärjestys-valintaikkunassa voidaan muuttaa sitä, missä järjestyksessä ohjausobjektit kohdistetaan, kun painetaan Sarkainta.

Kuvake

Sarkainjärjestys

Avaa suunnittelutilassa

Lomake avataan suunnittelutilaan, jolloin se on muokattavissa.

Kuvake

Avaa suunnittelutilassa

Automaattinen kohdistuksen ohjaus

Kuvake

Kun automaattinen kohdistuksen ohjaus on aktivoitu, lomakkeen ensimmäinen ohjausobjekti tulee valituksi avattaessa asiakirja. Jos painike ei ole aktiivinen, teksti tulee valituksi avaamisen jälkeen. Määritetty sarkainjärjestys ratkaisee sen, mikä objekti on lomakkeen ensimmäinen.

Sijainti ja koko

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretään, kierretään tai kallistetaan.

Kuvake

Sijainti ja koko

Muuta ankkuri

Toiminto sallii ankkurointitavan vaihdon.

Kuvake

Muuta ankkuri

Tuo eteen

Siirretään valittu objekti pinon päälle, niin että se on muiden objektien edessä.

Kuvake

Tuo eteen

Vie taakse

Siirretään valittu objekti pinon pohjalle, niin että se on muiden objektien takana.

Kuvake

Vie taakse

Ryhmittele

Ryhmitellään valitut objektit, niin että ne ovat siirrettävissä yhtenä objektina.

Ryhmittelykuvake, jossa katkoviivakehystetyt kuviot

Ryhmittele

Pura ryhmitys

Valittu ryhmä jaetaan yksittäisiksi objekteiksi.

Ryhmittelykuvake, jossa punaisella katkoviivalla kehystetyt kuviot

Pura ryhmitys

Siirry ryhmään

Avataan valittu ryhmä, niin että voidaan muokata yksittäisiä objekteja. Jos valitussa ryhmässä on sisäkkäisiä ryhmiä, komentoa voidaan toistaa alaryhmille.

Ryhmittelykuvake, jossa nuoli kehystettyihin kuvioihin

Siirry ryhmään

Poistu ryhmästä

Poistutaan ryhmästä, niin ettei voida enää muokata yksittäisiä ryhmän objekteja.

Ryhmittelykuvake, jossa nuoli ulos kuvioiden kehyksestä

Poistu ryhmästä

Tasaus

Muutetaan valittujen objektien tasausta.

Kuvake

Tasaus

Näytä ruudukko

Specifies whether to display the grid.

Kuvake

Näytä ruudukko

Kohdista ruudukkoon

Objekteja voi siirtää vain ruudukkopisteiden välillä.

Kuvake

Kohdista ruudukkoon

Apuviivat siirrettäessä

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Apuviivat siirrettäessä