Lomakkeen navigointi -palkki

Lomakkeen navigointi -palkissa on kuvakkeita, joiden toiminnoilla voidaan muokata tietokantataulun sisältöä tai ohjata tietojen näkymistä. Palkki näkyy sellaisen asiakirjan alaosassa, jossa on tietokantaan linkitettyjä kenttiä.

Lomakkeen navigointi -palkkia käytetään tietueesta toiseen siirtymiseen ja tietueiden lisäykseen ja poistoon. Jos tiedot tallennetaan lomakkeella, muutokset kirjautuvat tietokantaan. Lomakkeen navigointi -palkissa on myös tietueiden lajittelu-, suodatus- ja etsintätoimintoja.

Vihje-kuvake

Lisää ohjausobjekteja -palkin Siirtymistyökalurivi-kuvakepainiketta käytetään Lomakkeen navigointi -palkin lisäämiseen lomakkeelle.


Huomautus-kuvake

Lomakkeen navigointi -palkki on näkyvissä vain tietokantaan kytketyissä lomakkeissa. Lomakkeen suunnittelunäkymässä Lomakkeen navigointi -palkki ei ole käytettävissä. Katso myös Taulun tiedot -palkkia.


Näkymän tietoja voi käsitellä lajittelu- ja suodatustoiminnoilla. Alkuperäiset taulut eivät muutu.

Suodattimen nykyinen lajittelujärjestys tallennetaan aktiivisen dokumentin mukana. Jos suodatin on asetettu Käytä Suodatinta -kuvake on aktiivinen Haku-palkissa. Lajittelun ja suodatuksen kokoonpanoasetuksia voi tehdä myös Lomakkeen ominaisuudet -valintaikkunassa. (ValitaanLomakkeen ominaisuudet - Tiedot -välilehdeltä ominaisuudet Lajittele ja Suodata).

Huomautus-kuvake

Jos lomake perustuu SQL-lauseeseen (katso Lomakkeen ominaisuudet -välilehti Tieto - Tietolähde), silloin suodatus- ja lajittelutoiminnot ovat käytössä, vain jos SQL-lause viittaa vain yhteen tauluun eikä ole kirjoitettu suoraan SQL:llä.


Absoluuttinen tietue

Näytetään aktiivisen tietueen numero. Syöttämällä numeron pääsee vastaavaan tietueeseen.

Ensimmäinen tietue

Kuvake

Siirrytään ensimmäiseen tietueeseen.

Edellinen tietue

Kuvake

Siirrytään edelliseen tietueeseen.

Seuraava tietue

Kuvake

Siirrytään seuraavaan tietueeseen.

Viimeinen tietue

Kuvake

Siirrytään viimeiseen tietueeseen.

Tallenna nykyinen tietue

Kuvake

Tallennetaan uusi tietomerkintä tietokantaan.

Kumoa: tietomerkintä

Kuvake

Sallitaan tietomerkinnän peruuttaminen.

Uusi tietue

Kuvake

Luodaan uusi tietue.

Poista tietue

Kuvake

Poistetaan tietue. Kysely pitää olla vahvistettu ennen poistoa.

Päivitä

Päivitetään esitettävä aineisto. Usean käyttäjän ympäristössä tietojen päivittäminen varmistaa, että ne ovat ajan tasalla.

Päivityskuvake, jossa kaarinuolia

Päivitä

Etsi tietue

Haetaan tietokannan tauluista ja lomakkeista. Lomakkeissa tai tietokannan tauluissa voidaan hakea määrättyä arvoa tietokentistä, luetteloruuduista ja valintaruuduista.

Etsintäkuvake, jossa kiikari

Etsi tietue

Nouseva lajittelu

Tekstikentät lajitellaan aakkosjärjestykseen, numeeriset kentät numerojärjestykseen pienimmästä alkaen.

Lajittelu-kuvake, jossa alakkain A ja Z sekä nuoli alas

Nouseva lajittelu

Laskeva lajittelu

Tekstikentät lajitellaan käänteiseen aakkosjärjestykseen, numeeriset kentät suurimmasta alkaen käänteiseen numerojärjestykseen.

Lajittelu-kuvake, jossa alakkain Z ja A sekä nuoli alas

Laskeva lajittelu

Automaattinen suodatus

Tietueet suodatetaan valitun tietokentän sisältöön perustuen.

Suodatuskuvake, jossa pukkimerkki suppilossa

Automaattinen suodatus

Lomakesuodattimet

Kehotetaan tietokantapalvelinta suodattamaan näkyvä aineisto erityisehtojen mukaan.

Kuvake

Lomakesuodattimet

Lajittele

Määritetään esitettävän aineiston lajittelujärjestys.

Kuvake

Lajittelu

Poista suodatus/lajittelu

Poistetaan suodatusasetukset ja esitetään kaikki kohdistetun taulun tietueet.

Suodatuskuvake, jossa punainen X suppilossa

Poista suodatus/lajittelu

Tietolähde taulukkona

Otetaan käyttöön ylimääräinen taulunäkymä oltaessa lomakenäkymässä. Kun Tietolähde taulukkona -toiminto on käytössä, näet taulun lomakkeen yläpuolisella alueella.

Kuvake, jossa ikkunan päällä taulukko

Tietolähde taulukkona

Käytä suodatinta

Vuorotellaan taulun suodatettua ja suodattamatonta näkymää.

Suodatuskuvake, jossa pukkimerkki suppilossa

Käytä suodatinta