Taulun tiedot -palkki

Taulun tiedot -palkkia käytetään näkymien ohjaukseen.

Suodatettu näkymä on aktiivinen siihen saakka, kunnes vaihdetaan tai kumotaan lajittelu- ja suodatuskriteerit. Jos suodatus on aktiivinen, Suodatin käytössä -kuvake on aktiivinen Taulun tiedot -palkissa.

Tallenna tietue

Tallennetaan käsiteltävä taulun tietue. Tallenna nykyinen tietue -painike löytyy Taulun tiedot -palkista.

Tallennuskuvake, jossa levyke

Tallenna nykyinen tietue

Muokkaa tietoja

Kytketään kohdistettu tietokannan taulu muokkaustilaan tai pois.

Muokkauskuvake, jossa kynä arkilla

Muokkaa tietoja

Kumoa

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Kumoamiskuvake, jossa kaarinuoli ylävasemmalle ja kolmio kärki oikealle

Peruuta: tietojen syöttö

Etsi tietue

Lomakkeissa tai tietokannan tauluissa voidaan hakea määrättyä arvoa tietokentistä, luetteloruuduista ja valintaruuduista.

Etsintäkuvake, jossa kiikari

Etsi tietue

Päivitä

Päivitetään esitettävä aineisto. Usean käyttäjän ympäristössä tietojen päivittäminen varmistaa, että ne ovat ajan tasalla.

Päivityskuvake, jossa kaarinuolia

Päivitä

Lajittelujärjestys

Määritetään esitettävän aineiston lajittelujärjestys.

Kuvake

Lajittelu

Nouseva lajittelu

Tekstikentät lajitellaan aakkosjärjestykseen, numeeriset kentät numerojärjestykseen pienimmästä alkaen.

Lajittelu-kuvake, jossa alakkain A ja Z sekä nuoli alas

Nouseva lajittelu

Laskeva lajittelu

Tekstikentät lajitellaan käänteiseen aakkosjärjestykseen, numeeriset kentät suurimmasta alkaen käänteiseen numerojärjestykseen.

Lajittelu-kuvake, jossa alakkain Z ja A sekä nuoli alas

Laskeva lajittelu

Automaattinen suodatus

Tietueet suodatetaan valitun tietokentän sisältöön perustuen.

Suodatuskuvake, jossa pukkimerkki suppilossa

Automaattinen suodatus

Käytä suodatinta

Vuorotellaan taulun suodatettua ja suodattamatonta näkymää.

Suodatuskuvake, jossa pukkimerkki suppilossa

Käytä suodatinta

Oletussuodatin

Suodatusasetusten teko sallitaan.

Suodatuskuvake, jossa pukkimerkki suppilossa

Oletussuodatin

Poista suodatus/lajittelu

Poistetaan suodatusasetukset ja esitetään kaikki kohdistetun taulun tietueet.

Suodatuskuvake, jossa punainen X suppilossa

Poista suodatus/lajittelu

Tiedot tekstiksi

Lisätään merkatun tietueen kaikki kentät aktiivisen asiakirjan kohdistimen kohdalle.

Aluekuvake, jossa riveillä yksi korostus

Tiedot tekstiksi

Tiedot kenttiin

Päivitetään tekstissä olevien tietokantakenttien sisältö merkityillä tietueilla. Tiedot kenttiin -kuvake on käytettävissä vain, jos työstettävä asiakirja on tekstidokumentti.

Kuvake, jossa ruutu viivataustalla ja vihreä plus-merkki

Tiedot kenttiin

Joukkokirje

Käynnistetään ohjattu joukkokirjeiden luonti.

Joukkokirje-kuvake, jossa arkki ja kirjekuori

Joukkokirje

Nykyisen asiakirjan tietolähde

Näytetään tietolähdeselaimessa taulu, joka on linkitetty käsiteltävään asiakirjaan.

Levypakkakuvake

Nykyisen asiakirjan tietolähde

Tietolähdepuu käytössä / poissa käytöstä

Painikkeella vaihdellaan tietolähdeselaimen käyttötilaa. Kuvake Tietolähdepuu käytössä / poissa käytöstä on näkyvissä Taulun tiedot -palkissa.

Tietolähdepuu käytössä -kuvake, jossa kohtaavat nuolet ikkunassa

Tietolähdepuu käytössä / poissa käytöstä