Lisäystilan ja päällekirjoitustilan vuorottelu

Näppäimistöllä:

Painelemalla Insert-näppäintä päällekirjoitustila ja lisäystila vaihtelevat. Vallitseva tila näkyy tilarivillä.

Hiirellä:

Tilarivillä napsautetaan vallitsevaa kirjoitustilaa osoittavaa kenttää, jolloin tila vaihtuu:

Näppäinkomennot