Sitovien välilyöntien, yhdysmerkkien ja tavutusvihjeiden lisääminen

Sitovat välilyönnit

Kahden peräkkäisen sanan pitämiseksi yhdessä rivin lopussa painetaan +Vaihto, kun kirjoitetaan sanoja erottava välilyönti.

Huomautus-kuvake

Calcissa ei voi käyttää sitovaa välilyöntiä.


Sitova yhdysmerkki

Esimerkkinä sitovasta yhdysmerkistä on yritysten nimet, tyyppiä A-Z. Ei ole toivottavaa, että A- tulee rivin loppuun ja Z seuraavan rivin alkuun. Ongelma ratkeaa painamalla Vaihto+Ctrl+Miinus. Toisin sanoen kirjoitettaessa miinusmerkkiä painetaan Vaihto- ja Ctrl-näppäimiä.

Yhdysmerkkien korvaaminen ajatusviivoilla

Ajatusviivojen syöttämiseksi on käytettävissä Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset - Asetukset -toiminnon Korvaa viivat -asetus. Tällä asetuksella korvataan tietyillä ehdoilla yksi tai kaksi miinusmerkkiä lyhyellä tai pitkällä ajatusviivalla (katso Automaattisen korjauksen asetukset).

Korvaustaulukossa Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset- Korvaa-välilehdellä on lisää korvausvaihtoehtoja. Toiminnossa voi muun muassa korvata lyhyen viivan ajatusviivalla, jopa toisesta fonttilajista.

Tavutusvihje

Automaattisen tavutuksen tueksi voidaan kirjoitettaessa painaa +Miinus sanan keskellä. Sana jaetaan tästä kohdasta rivin lopussa, vaikka automaattinen tavutus olisi kappaleessa kytketty pois käytöstä.

Merkki

Muotoilumerkki