Versiohallinta

Tiedosto-valikossa on Versiot-komento, joka mahdollistaa useampien asiakirjaversioiden tallentamisen samaan tiedostoon.

Käyttäjä voi valita yksittäisten asiakirjan versioiden tarkastelun tai versioiden erojen esittäminen värimerkein.

Tiedostojen avaamisen valintaikkunassa voidaan valita yhdistelmäruudusta avattavan asiakirjan versio.