Asiakirjan versioiden vertailu

Huomautus-kuvake

TÀmÀ tarkastustoiminto on kÀytettÀvissÀ LibreOffice-ohjelmistossa teksti- ja taulukkolaskenta-asiakirjoille.


Kuvitellaan, ettÀ sinulla on joitakin tekijÀkumppaneita tai tarkastajia, jotka tekevÀt kanssasi yhteistyötÀ kirjoittaessasi alkuperÀistÀ asiakirjaa. ErÀÀnÀ pÀivÀnÀ lÀhetÀt kopion asiakirjasta kaikille tarkastajille. PyydÀt heitÀ muokkaamaan kopioitaan ja lÀhettÀmÀÀn ne takaisin.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

Jos joku tekijÀkumppaneistasi on tehnyt muutoksensa asiakirjaan nauhoittamatta niitÀ, voit verrata asiakirjan muutoksia alkuperÀiseen asiakirjaan.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Vertailu aloitetaan aina avaamalla uudempi asiakirja ensin ja vertaamalla sitÀ vanhempaan.

  2. Esille tulee ikkuna tiedostojen valitsemiseksi. Valitse alkuperÀisen asiakirjan vanhempi versio ja sulje valintaikkuna hyvÀksyen.

    LibreOffice yhdistÀÀ molemmat asiakirjat tarkastajan asiakirjaan. Kaikki tekstit, jotka esiintyvÀt tarkastajan asiakirjassa, mutta eivÀt alkuperÀisessÀ, on merkitty lisÀtyiksi ja kaikki tekstit, jotka tarkastaja on poistanut, on merkitty poistoiksi.

  3. Nyt voit hyvÀksyÀ tai hylÀtÀ lisÀykset ja poistot. Lopuksi saat tallentaa tarkastajan asiakirjan uutena alkuperÀisenÀ uudella nimellÀ.

Muutoksien nauhoittaminen ja esittÀminen

Muutoksien nauhoittaminen

Muutoksien hyvÀksyntÀ tai hylkÀys

Versioiden yhdistÀminen

Versiohallinta