Muutoksien nauhoittaminen ja esittäminen

Huomautus-kuvake

Tämä tarkastustoiminto on käytettävissä LibreOffice-ohjelmistossa teksti- ja taulukkolaskenta-asiakirjoille.


Kun useat kirjoittajat työskentelevät saman tekstin tai laskentataulukon parissa, tarkastustoiminto nauhoittaa ja kertoo eri muutosten tekijätiedot+. Asiakirjan lopullisessa muokkauksessa on sitten mahdollista tarkastella kutakin yksittäistä muutosta ja päättää, hyväksytäänkö vai hylätäänkö se.

Esimerkki: olet toimittaja ja antamassa viimeisintä reportaasiasi. Mutta ennen reportaasin julkaisua päätoimittajan ja oikolukijan pitää lukea se ja molemmat lisäävät siihen omat muutoksensa. Päätoimittaja kirjoittaa yhden kappaleen perään "selvennä" ja yliviivaa toisen kokonaan. Oikolukija korjaa asiakirjan kirjoitusasua.

Muokattu asiakirja tulee takaisin sinulle ja voit joko ottaa mukaan tai ohittaa tarkastajien ehdotukset.

Oletetaan vielä, että lähetit kopion reportaasistasi hyvälle ystävällesi ja kollegallesi, joka on tehnyt tutkimusta samanlaisen aiheen parissa aiemmin. Pyysit joitakin kommentteja ja asiakirja on nyt tullut takaisin sähköpostilla kollegasi kommentein.

Kun kaikki kollegasi ja johtajasi työpaikallasi käyttävät LibreOfficea, voit tuottaa asiakirjan lopullisen version saamiasi palautteita hyödyntäen.

Muutoksien nauhoittaminen

Muutoksien hyväksyntä tai hylkäys

Asiakirjan versioiden vertailu

Versioiden yhdistäminen

Versiohallinta

Muutoshistorian suojaaminen