Oikotiet (LibreOffice-esteettömyys)

LibreOffice voidaan hallita ilman osoitinlaitettakin, käyttäen pelkästään näppäimistöä.

Jokaisen moduulin ohjeiden etusivulla (esimerkiksi LibreOffice Writerin tai LibreOffice Calcin ohjeiden pääsivulla) on linkki, josta pääsee kyseisen moduulin pikanäppäinohjeisiin.

Lisäksi "Esteettömyys"-otsikon alta löytyy vaihe vaiheelta -ohjeet miten kyseistä sovellusta käytetään ilman ohjainlaitetta.

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


Toiminta LibreOffice-käyttöliittymässä hiirettä

Valikoiden, työkalurivien, ikkunoiden ja asiakirjojen käyttöönotto

Toistuva F6-näppäimen painelu siirtää kohdistusta seuraavien kohteiden kautta kiertäen:

Painamalla Vaihto+F6 selataan kohteita käänteisessä järjestyksessä.

Asiakirjaan vaihdetaan painaen +F6.

Painamalla F10 kohdistus siirretään valikkoriville ja takaisin.

Esc-näppäimellä suljetaan avoin alavalikko, työkalupalkin toiminto tai nykyinen vapaa ikkuna.

Valikkokomennon suoritus

Painamalla , F6 tai F10 valitaan ensimmäinen valikko (Tiedosto-valikko). Oikealla nuolinäppäimellä valitaan seuraava valikko oikealta; Vasemmalla nuolinäppäimellä valitaan edellinen valikko.

Alanuolinäppäin avaa valitun valikon. Useammat painallukset Ala- tai Ylänuolinäppäimestä siirtävät valintaa valikkoriveissä eli -komennoissa. Oikealla nuolinäppäimellä avataan alavalikko, jos sellainen on.

Valittu valikkokomento suoritetaan painamalla Enteriä.

Kuvakekomennon suoritus

Painellaan F6-näppäintä, kunnes ensimmäinen palkin painikekuvake tulee valituksi. Vaakapalkissa käytetään painikkeiden valintaan Vasenta ja Oikeaa nuolinäppäintä. Samaan tapaan valitaan painike pystypalkissa käyttäen Ylä- ja Alanuolinäppäimiä. Palkin ensimmäinen kuvakepainike voidaan valita Home-näppäimellä ja viimeinen End-näppäimellä.

Valitun kuvakkeen toiminto suoritetaan Enteriä painaen. Jos valittu kuvakepainike normaalisti vaatii jatkossa hiiren toimintoja, kuten esimerkiksi suorakulmion lisäämisessä, Enter ei yksin riitä. Tällöin pitää painaa +Enter.

Kun työkalupalkki on pitempi kuin näytön tila, siinä näkyy tilanteeseen liittyvä kuvake oikeassa tai alareunassa. Valitsemalla palkki ja painamalla PageUp- tai PageDown-näppäintä saadaan loput palkin kuvakkeet näkyviin.

Työkalurivien erityisvihjeitä

Painetaan Alanuolinäppäintä tai Oikeaa nuolinäppäintä valitun palkin (työkalun) avaamiseen. Tämä vastaa hiiren napsautusta nuolivalitsimessa. Palkissa liikutaan Oikealla ja Vasemmalla nuolinäppäimellä. Home- ja End-näppäimen painalluksella valitaan ensimmäinen ja viimeinen kuvake palkissa, vastaavasti.

Työkalupalkki suljetaan Esc-näppäimellä. Palkin siirtäminen ei ole mahdollista ilman hiirtä.

Valinta yhdistelmäruudusta

yhdistelmäruutu

Valitaan yhdistelmäruutu. Painetaan Enter.

Alanuoli- tai Page Down -näppäintä käytetään yhdistelmäruudun rivien selaamiseen alaspäin. Ylös selattaessa käytetään Ylänuoli- tai Page Up -näppäintä. Home-näppäimellä päästään ensimmäiselle riville ja End-näppäimellä viimeiselle.

Painamalla Enteriä luettelossa valittu rivi tulee ohjelmassa valituksi.

Valinta taulukoissa

Lukuisissa ikkunoissa, valintaikkunoissa ja taulukon ohjausobjektissa on taulukkoja tietojen valintaan. Esimerkkinä tästä on tietolähdenäkymän oikea puolisko. Seuraavia näppäimiä käytetään valintoihin noista taulukoista:

Ikkunoiden ja valintaikkunoiden koon ja sijainnin muuttaminen

 1. Painetaan ensin +Väli.

  Järjestelmävalikko avautuu, jossa on valikkokomentoja, kuten Siirrä, Muuta kokoa ja Sulje.

 2. Valitaan komento (Alanuolinäppäin ja Enter).

 3. Nyt voidaan nuolinäppäimillä siirtää valintaikkunoita tai ikkunoita tai muuttaa niiden kokoa.

 4. Painamalla Enteriä hyväksytään muutokset. Painamalla Esc-näppäintä hylätään muutokset.

Ikkunoiden ja työkalurivien kiinnittäminen ja vapauttaminen

 1. Painellaan F6-näppäintä, kunnes ikkuna tai työkalupalkki on valittu.

 2. Paina +Vaihto+F10.

Objektien valitseminen

Painetaan Vaihto+F4 käsiteltävän asiakirjan ensimmäisen objektin valitsemiseksi. Kun objekti on valittu, painetaan Sarkainta tai painetaan Esc-näppäintä tekstiin palaamiseksi.

Objektien muokkaaminen

Valitun OLE-objektin voi aktivoida Enterillä.

Objektin sijainnin ja koon muuttaminen

Objektien ankkureiden muokkaus

Ankkuria voidaan siirtää nuolinäppäimillä. Siirrytään kahvojen muokkaustilaan ja valitaan ankkuri (Ctrl+Vaihto+Sarkain). Ankkurin tyypistä riippuen ankkuria voidaan liikuttaa eri suuntiin.

 1. Valitaan objekti

 2. Kahvojen muokkaustilaan päästään painamalla +Sarkain.

 3. Vasemman yläkulman kahva alkaa vilkkua. Painellaan +Sarkain -yhdistelmää kunnes mikään kahva ei vilkku. Tämä osoittaa, että objektin ankkuri on valittu.

 4. Käytetään nuolinäppäimiä ankkurin siirtoon. Objekti seuraa ankkuria sopivalla tavalla.

Valitun objektin ankkuria voidaan vaihtaa esimerkiksi objektin kohdevalikosta.

Jakoviivojen hallinta

Sovelluksissa LibreOffice Calc, LibreOffice Draw ja LibreOffice Impress asiakirjat voidaan jakaa erillisiin näkymiin vaaka- ja pystysuunnassa. Kussakin näkymässä voi olla esillä asiakirjan eri osia. Jakoviivat voidaan vetää hiirellä vierityspalkeista asiakirjaan.

Tietolähdenäkymän hallinta

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: paineltaessa kohdistus kiertää asiakirjan ja työkalupalkkien kautta.

+ (Plus-näppäin): laajennetaan valittua riviä tietolähteen resurssienhallinnassa.

- (Miinus-näppäin): supistetaan valittua riviä tietolähteen resurssienhallinnassa.

+Vaihto+E: vuorottelee tietolähteen selaimen ja taulun välillä.

Pikanäppäimet kyselyn suunnittelun ikkunassa

F6: paineltaessa kohdistus kiertää objektipalkin, taulunäkymän ja valinta-alueen kautta.

+Ylänuoli tai +Alanuoli: siirretään taulunäkymän ja valinta-alueen rajaa ylös tai alas.

Näppäimet taulunäkymässä (kyselyn suunnittelun yläalue) ja relaatioikkunassa

+nuolinäppäin: valittua taulua siirretään nuolen suuntaan.

+Vaihto+nuolinäppäin: muutetaan valitun taulun kokoa taulunäkymässä.

Del: poistaa valitun taulun tai yhteyden (eli liitoksen) taulunäkymästä.

Sarkain: vuorotellaan taulujen ja yhteyksien välillä taulunäkymässä.

Enter: kun yhteys (eli liitos) on valittu, Enter avaa Liitoksen ominaisuudet-valintaikkunan.

Enter: kun taulu on valittu, Enter lisää ensimmäisen luetteloruudun tietokentän valinta-alueelle.

Näppäimet valinta-alueella (kyselyn suunnittelun ala-alueella)

+Vasennuoli tai Oikeanuoli: valittua saraketta siirretään vasemmalle tai oikealle.

Näppäimet taulun suunnittelun ikkunassa

F6: painelemalla kierretään työkalupalkin, sarakenäkymän ja ominaisuusalueen kautta.

Kuvakartan muokkaimen hallinta

Ohjeiden hallinta

Painetaan Vaihto+F1, että saadaan valitun komennon, kuvakkeen tai ohjausobjektin Laajennetut vihjeet näkyville.

Ohjeiden pääsivuilla siirtyminen

Tekstin tuonti -valintaikkunan hallinta (CSV-tiedoston tuonti)

Viivain

Esikatselu

Lisää erikoismerkki -valintaikkunan hallinta

Yleiset LibreOffice-pikanäppäimet

Esteettömyys ja LibreOffice