Hyperlinkkien muokkaus

Kun Writer-asiakirjan hyperlinkkiä -napsautetaan, käytössä oleva WWW-selain avautuu pyydetyn nettiosoitteen kera. Ellei käytetä hiirtä, sijoitetaan kohdistin hyperlinkin sisälle ja avataan kohdevalikko Vaihto+F10 -näppäilyllä ja valitaan sitten Avaa hyperlinkki.

Hyperlinkin tekstin muuttaminen

Jos hyperlinkistä poistutaan sijoittamalla kohdistin jonnekin muualle, vain näkyvä teksti muuttuu.

Jos hyperlinkistä poistutaan kirjoittamalla välilyöntimerkki suoraan viimeisen merkin jälkeen, automaattinen korjaus - jos toiminto on kytketty - muuttaa kohde-URL:n samaksi kuin näkyvä teksti.

Hyperlinkin URL-osoitteen muuttaminen

Hyperlinkkien määreiden muuttaminen yhdellä kertaa

  1. Open the Styles window.

  2. Napsauta Merkkityylit-kuvaketta.

  3. Napsauta kakkospainikkeella "Internet-linkki-" tai "Avattu Internet -linkki" -merkkityyliä ja valitse Muuta.

  4. Valitse avautuvassa valintaikkunassa uudet määreet ja hyväksy OK:lla.

Hyperlinkki-painikkeen muokkaaminen

Jos hyperlinkki on painike, se valitaan reunaa napsauttaen tai painetaan -näppäintä napsautettaessa. Avataan kohdevalikosta Ominaisuudet-valintaikkuna. Painikkeen tekstiä voi muokata "Selite"-kentässä ja osoitetta "URL-osoite" -kentässä.

Suhteelliset ja absoluuttiset linkit