Using Toolbars

Some toolbar icons, for example the Font Color icon, can open another toolbar. Click the arrow next to the icon to open a toolbar containing further icons.

You now have a choice: either click the icon that you want to activate, or seize the toolbar by its title bar and drag it while holding down the mouse button.

Työkalurivien sisältö

Eräät työkalupalkit tulevat esille sisällön ohjaamina. Esimerkiksi kun napsautetaan tekstiasiakirjan taulukon sisällä, Taulukko-palkki avautuu. Kun napsautetaan numeroidun kappaleen sisällä, Luettelomerkit ja numerointi -palkki tulee esille.

Varoitus-kuvake

Toolbars are hidden by default when the Notebook bar is active.


Työkalurivin tilapäinen sulkeminen

Napsautetaan työkalupalkin otsikkorivin sulkemiskuvaketta tai valitaan kohdevalikosta Sulje työkalurivi. Työkalupalkki tulee taas esille, kun kohde aktivoidaan uudestaan.

Työkalurivin pysyvä sulkeminen

Työkalurivin ollessa näkyvissa valitse Näytä - Työkalurivit ja napsauta työkalupalkin nimeä merkinnän poistamiseksi.

Suljetun työkalurivin avaaminen

Työkalupalkin muuttamiseksi irralliseksi työkalupalkiksi

Irrallisen työkalupalkin kiinnittäminen

Huomautus-kuvake

Työkalupalkkien ja ikkunoiden telakointi eli kiinnittäminen vetämällä ja pudottamalla riippuu järjestelmän ikkunointiohjelman asetuksista. Järjestelmä pitää asettaa esittämään koko ikkunan sisältö siirrettäessä, ei pelkästään esittämään ulkokehystä.