Kyselyiden käyttö

Jos käsitellään usein sellaista osaa aineistosta, jolle voidaan selkeästi määritellä suodatusehdot, voidaan määritellä kysely. Kysely on periaatteessa nimi uudelle suodatetulle näkymällä. Kyselyssä avataan käsiteltävä aineisto määriteltyyn tauluasetteluun.

Kyselyn luominen ohjatuin toiminnoin

LibreOffice-ohjelmistossa voidaan kysely luoda käyttäen ohjattua kyselyn luontia:

  1. Avaa se tietokantatiedosto, johon haluat luoda uuden kyselyn.

  2. Tietokannan tiedostoikkunasta napsauta Kyselyt-kuvaketta vasemmassa paneelissa.

  3. Napsauta Luo kysely ohjatulla toiminnolla.

Kyselyn luominen rakennenäkymässä

  1. Avaa se tietokantatiedosto, johon haluat luoda uuden kyselyn.

  2. Tietokannan tiedostoikkunasta napsauta Kyselyt-kuvaketta vasemmassa paneelissa.

  3. Napsauta Luo kysely rakennenäkymässä.

Esille tulee Kyselyn suunnittelun ikkuna.