Aineiston tuonti ja vienti Basessa

Helppo tapa tuoda ja viedä tietokantatauluja on käyttää Calcia "avustavana sovelluksena".

Aineiston vienti Basesta

Voit kopioida taulun Basesta uuteen Calcin taulukkoon ja sitten tallentaa tai viedä aineiston mihin tahansa Calcin tukemaan tiedostomuotoon.

 1. Avaa tietokantatiedosto, jossa on vietävä tietokantataulu. Napsauta Taulut-kuvaketta taulujen tai Kyselyt-kuvaketta kyselyjen tarkastelemiseksi.

 2. Valitse Tiedosto - Uusi - Laskentataulukko.

 3. Base-ikkunassa napsauta kakkospainikkeella vietävän taulun nimeä. Valitse Kopioi kohdevalikosta.

 4. Napsauta solua A1 uudessa Calcin ikkunassa ja valitse Muokkaa - Liitä.

Nyt aineisto voidaan tallentaa tai viedä useisiin tiedostotyyppeihin.

Tietojen tuonti Baseen

Huomautus-kuvake

Tuotavissa ovat tekstitiedostot, laskentataulukkotiedostot ja järjestelmän osoitekirja kirjoitussuojatussa tilassa.


Huomautus-kuvake

Kun tuodaan teksti- tai laskentataulukkotiedostosta, tiedoston ensimmäisen rivin pitää sisältää otsikkotiedot. Tiedoston toinen rivi on ensimmäinen varsinaisen aineiston rivi. Toisen rivin kunkin kentän tietomuoto määrää koko sarakkeen tietomuodon. Laskentataulukon muotoilutiedot eivät siirry tiedoston tuonnissa Baseen.


Huomautus-kuvake

Esimerkiksi sen varmistamiseksi, että ensimmäinen sarake on tekstimuodossa, täytyy ensimmäisen varsinaisen aineistorivin ensimmäisessä kentässä olla tekstiä. Jos ensimmäisen kelvollisen aineistorivin kentässä on luku, koko sarake asetetaan lukumuotoon. Vain lukuja, ei tekstiä, tulee näkymään tässä sarakkeessa.


 1. Avaa Base-tiedosto, joka on haluamaasi tietokannan tyyppiä.

  Joko käyttäen ohjattua tietokantamääritystä luot uuden Base-tiedostot tai avaat jo luodun Base-tiedoston, joka ei ole kirjoitussuojattu.

 2. Avaa Calcin tiedosto, jossa on Baseen vietävää aineistoa. Voit avata *.dbf dBASE-tiedoston tai useita muita tiedostotyyppejä.

 3. Valitse Baseen kopioitava aineisto .

  Voit valita viitealueen, kuten A1:X500 Nimi-ruutuun, jos et halua vierittää.

  Kopioitaessa dBASE-taulukkoa mukaan otetaan ylin rivi, jossa on otsikkotiedot.

 4. Valitse Muokkaa - Kopioi.

 5. Napsauta Basen ikkunassa Taulut-kuvaketta taulujen selaamiseksi.

 6. Valitse Basen ikkunassa Muokkaa - Liitä.

 7. Näkyvissäsi on Kopioi taulu -valintaikkuna. Useimmat tietokannat tarvitsevat perusavaimen, joten saattanet merkitä Luo perusavain -ruudun.

Vihje-kuvake

On Windows systems, you can also use drag-and-drop instead of Copy and Paste. Also, for registered databases, you can open the datasource browser (press + Shift + F4 keys) instead of opening the Base window.