Ohjattu taulun luonti

Ohjattu taulun luonti avustaa tietokannan taulujen luomisessa.

Ohjattu taulun luonti - Valitse kentät

Valtaan kenttiä tarjolla olevasta mallitaulusta oman taulun luomisen lähtökohdaksi.

Ohjattu taulun luonti - Aseta tyypit ja muotoilut

Määrätään valittujen kenttien kenttätiedot.

Ohjattu taulun luonti - Valitse pääavain

Määrätään perusavaimena käytettävä taulun kenttä.

Ohjattu taulun luonti - Luo taulu

Nimetään taulu ja valitaan, muutetaanko taulua, kun ohjattu toiminto on valmis.

Edellinen

Katsellaan edellisen vaiheen asetuksia valintaikkunasta. Nykyiset asetukset säilyvät muuttumattomina. Painike on aktiivinen vain sivulta 2 eteenpäin.

Seuraava

Napsautetaan Seuraava-painiketta ja ohjattu toiminto käyttää valintaikkunan nykyisiä arvoja ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Kun päästään viimeiseen vaiheeseen, painike muuttuu Luo-painikkeeksi.

Valmis

Valmis-painikkeella hyväksytään muutokset ja suljetaan ohjattu toiminto.

Peruuta

Napsauttamalla Peruuta-painiketta suljetaan valintaikkuna tallentamatta tehtyjä muutoksia.

Ohjattu taulun luonti - Valitse kentät