Lajittelu ja ryhmittely

Raportointityökalun Lajittelu ja ryhmittely -valintaikkunassa voidaan määrittää kentät, jotka lajitellaan raporttiin ja kentät, jotka pidetään yhdessä ryhmän muodostamiseksi. Jos raportti ryhmitellään tietyn kentän mukaan, kaikki kentän suhteen yhtäläiset tietueet pidetään samassa ryhmässä.

Ryhmät-ruutu esittää järjestyksessä ylhäältä alas. Mikä tahansa kenttä voidaan valita ja sitten napsauttaa Siirrä ylös tai Siirrä alas -painiketta kentän siirtämiseksi ylös tai alas luettelossa.

Lajittelua ja ryhmittelyä sovelletaan luettelon järjestyksessä ylhäältä alas.

Oletuksen on, että uusi ryhmä luodaan aina tietueen arvon vaihtuessa valitussa kentässä. Tätä ominaisuutta voidaan muuttaa kentän tyypistä riippuen:

  1. Tekstityypin kentille voidaan valita alussa olevat merkit ja syöttää merkkien lukumäärä n alla olevaan tekstiruutuun. Ne tietueet, joissa ensimmäiset n merkkiä ovat yhteisiä, ryhmitellään yhteen.

  2. Päivämäärä/Kellonaika tyypin kentille voidaan tietueet ryhmitellä yhteisen vuoden, neljännesvuoden kuukauden, viikon, päivän, tunnin tai minuutin perusteella. Lisäksi voidaan määritellä viikkojen ja tuntien aikavälejä: 2 viikkoa ryhmittelee aineiston kaksiviikkoisiin ryhmiin, 12 tuntia ryhmittelee aineiston puolivuorokausiryhmiin.

  3. Tyyppiä automaattinen arvo, valuutta tai luku oleville kentille voidaan määrittää arvoväli.

Kun valitaan joukko tietueita pidettäväksi samalla sivulla, käyttäjällä on kolme vaihtoehtoa:

  1. Ei - sivujen rajoja ei huomioida.

  2. Koko ryhmä - tulostetaan ryhmän ylätunniste, tieto-osa ja ryhmän alatunniste samalle sivulle.

  3. Ensimmäisen tiedon kera - ryhmän ylätunniste tulostetaan sivulle vain, jos ensimmäinen tietuekin voidaan tulostaa samalle sivulle.