Ohjattu tietokantahaku

Ohjattu tietokantahaku avustaa tietokannan kyselyn laatimisessa. Talletettu kysely voidaan kutsua myöhemmin, joko graafisesta käyttöliittymästä tai ohjelmallisesti luodulla SQL-kielen komennolla.

Ohjattu tietokantahaku - Kenttien valinta

Määritetään taulu kyselyn luomiseksi ja määritetään mitkä kentät otetaan mukaan kyselyyn.

Ohjattu tietokantahaku - Lajittelujärjestys

Määritetään kyselyn tietueiden lajittelujärjestys.

Ohjattu tietokantahaku - Hakuehdot

Määritetään hakuehdot kyselyn suodattamiselle.

Ohjattu tietokantahaku - Yksityiskohdat tai yhteenveto

Määritetään, esitetäänkö kyselyn kaikki tietueet vai vain koostefunktioiden tulokset.

Tämä sivu näkyy vain, jos kyselyssä on numeerisia kenttiä, jotka sallivat koostefunktioiden käyttämisen.

Ohjattu tietokantahaku - Rakenne

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Ohjattu tietokantahaku - Ryhmittelyn ehdot

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Ohjattu tietokantahaku - Näytettävät kenttien nimet

Asetetaan alias-tunnukset kentän nimille. Tunnukset ovat valinnaisia, mutta ne voivat tarjota käyttäjäystävällisemmät nimet, jotka esitetään kentän nimien sijalla. Esimerkiksi tunnusta voidaan käyttää, kun eri taulujen kentillä on sama nimi.

Ohjattu tietokantahaku - Tiivistelmä

Nimetään kysely ja valitaan, esitetäänkö kysely vai muutetaanko sitä, kun ohjattu toiminto on valmis.

Edellinen

Katsellaan edellisen vaiheen asetuksia valintaikkunasta. Nykyiset asetukset säilyvät muuttumattomina. Painike on aktiivinen vain sivulta 2 eteenpäin.

Seuraava

Napsautetaan Seuraava-painiketta ja ohjattu toiminto käyttää valintaikkunan nykyisiä arvoja ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Kun päästään viimeiseen vaiheeseen, painike muuttuu Luo-painikkeeksi.

Valmis

Valmis-painikkeella hyväksytään muutokset ja suljetaan ohjattu toiminto.

Peruuta

Napsauttamalla Peruuta-painiketta suljetaan valintaikkuna tallentamatta tehtyjä muutoksia.

Ohjattu tietokantahaku - Kenttien valinta