Lisää

Tietokantaikkunan lisäysvalikko.

Lomake

Avataan uusi tekstiasiakirja lomaketilassa.

Raportti

Käynnistetään raportointityökalu ikkunassaan valitulle taululle, näkymälle tai kyselylle.

Kysely (suunnittelunäkymä)

Avataan uusi kysely suunnittelutilassa.

Kysely (SQL-näkymä)

Avataan uusi kysely SQL-tilassa.

Taulun suunnittelu

Taulun suunnittelunäkymä.

Näkymän suunnittelu

Avataan uusi näkymä suunnittelutilassa.

Näkymä (yksinkertainen)

Avataan uusi näkymä SQL-tilassa.

Kansio

Avataan valintaikkuna, jossa uusi kansio tallennetaan tietokantatiedostoon.