Tiedosto

Tietokantaikkunan Tiedosto-valikko. Vain tietokantakohtaiset rivit ovat näkyvissä.

Tallenna

Tallennetaan käsiteltävä tietokantatiedosto, kysely, lomake tai raportti. Tietokantatiedostolle näkyvissä on tiedoston tallennuksen valintaikkuna. Muille objekteille esille tulee pieni Tallenna nimellä -valintaikkuna.

Tallenna nimellä

Tallennetaan käsiteltävä tietokantatiedosto eri nimellä. Tiedoston tallennuksen valintaikkunassa valitaan polku ja tiedostonimi ja tallennetaan.

Vie

Viedään valittu raportti tai lomake tekstiasiakirjaksi. Dynaaminen raportti viedään tietokannan sisällön vientihetkeä vastaavana kopiona.

Lähetä

Avataan alavalikko.

Lähetä asiakirja sähköpostina

Avataan oletussähköpostiohjelma uuden viestin lähettämiseen. Käsiteltävä tietokantatiedosto on lisätty liitteeksi. Käyttäjä voi kirjoittaa otsikon, vastaanottajien nimet ja viestin tekstin.

Raportti sähköpostina

Avataan oletussähköpostiohjelma uuden viestin lähettämiseen. Valittu raportti on lisätty liitteeksi. Käyttäjä voi kirjoittaa otsikon, vastaanottajien nimet ja viestin tekstin. Dynaaminen raportti lähetetään tietokannan sisällön vientihetkeä vastaavana kopiona.

Raportti tekstiasiakirjaksi

Lähetetään valittu raportti tekstiasiakirjana. Dynaaminen raportti lähetetään tietokannan sisällön vientihetkeä vastaavana kopiona.