Muokkaa

Tietokantaikkunan Muokkaa-valikko.

Kopioi

Kopioidaan valittu objekti leikepöydÀlle.

LiitÀ

LisÀtÀÀn kohde leikepöydÀltÀ. KÀyttÀjÀ voi lisÀtÀ lomakkeita ja raportteja alikansioineen tietokantatiedostosta toiseen.

LiitÀ mÀÀrÀten

LisÀtÀÀn kohde leikepöydÀltÀ. KÀyttÀjÀ voi lisÀtÀ lomakkeita ja raportteja alikansioineen tietokantatiedostosta toiseen.

Muokkaa

Avataan ikkuna, jossa voidaan muokata valittuna olevaa taulua, kyselyÀ, lomaketta tai raporttia.

Poista

Poistetaan valittu taulu, kysely, lomake tai raportti.

NimeÀ uudelleen

Valittu objekti nimetÀÀn uudestaan. Tietokannasta riippuen kelpaamattomia voivat olla erÀÀt nimet, merkit tai nimen pituus.

Avaa

Avataan valittu objekti viimeksi talletetussa tilassa.

Luo nÀkymÀnÀ

Muunnetaan valittu kysely nÀkymÀksi. AlkuperÀinen kysely sÀilyy tietokantatiedostossa ja uusi nÀkymÀ tuotetaan tietokantapalvelimella. KÀyttÀjÀllÀ tulee olla kirjoitusoikeus tietokantaan nÀkymÀn lisÀÀmiseksi.

Huomautus-kuvake

Useimmat tietokannat kÀyttÀvÀt kyselyjÀ tietokantataulun tietokoneella esitettÀvien tietueiden suodattamiseen tai lajittelemiseen. NÀkymissÀ on samat toiminnot kuin kyselyissÀ, mutta ne toimivat palvelimella. Jos tietokanta on nÀkymiÀ tukevalla palvelimella, nÀkymiÀ voidaan kÀyttÀÀ tietueiden suodattamiseen palvelimella, jolloin tietojen esittÀminen nopeutuu.


Ohjattu lomakkeen luonti

KÀynnistetÀÀn ohjattu lomakkeen luonti valitulle taululle, kyselylle tai nÀkymÀlle.

Ohjattu raportin luonti

KÀynnistetÀÀn ohjattu raportin luonti valitulle taululle, nÀkymÀlle tai kyselylle.

Valitse kaikki

Valitaan kaikki kohteet alikansioineen tietokantaikkunan alaosasta.

Tietokanta

Avataan alavalikko.

Ominaisuudet

Avataan tietokannan ominaisuudet -valintaikkuna.

Yhteystyyppi

Avataan ohjattu yhteysasetusten luonti.

LisÀominaisuudet

Avataan LisÀominaisuudet-valintaikkuna.