Indeksin rakenne

Indeksit-valintaikkuna mahdollistaa käsiteltävän taulun indeksien muokkaamisen.

Toiminnon aloitustavat:

Tietokannan tiedostoikkunasta napsauta taulut-kuvaketta. Valitse Lisää - Taulun suunnittelu tai Muokkaa - Muokkaa


Taulun suunnittelu

Luettelohakemisto

Esitetään saatavilla olevat indeksit. Muokattava indeksi valitaan luettelosta. Valintaikkunassa nähdään valitun indeksin tiedot.

Uusi indeksi

Luodaan indeksi.

Poista nykyinen indeksi

Poistetaan käsiteltävä indeksi.

Nimeä nykyinen indeksi uudelleen

Vaihdetaan käsiteltävän indeksin nimi.

Tallenna nykyinen indeksi

Tallennetaan käsiteltävä indeksi tietolähteeseen.

Palauta nykyisen indeksin asetukset

Palautetaan käsiteltävän indeksin asetukset tilaan, jossa ne olivat valintaikkunaa avattaessa.

Indeksin tiedot

Valittaessa toinen indeksi käsiteltävän indeksin muutetut tiedot välittyvät heti tietolähteeseen. Valintaikkunasta voidaan poistua tai valita toinen indeksi vain jos muutokset on tunnistettu tietolähteessä. Muutokset voi kuitenkin peruuttaa napsauttamalla Palauta nykyisen indeksin asetukset -kuvaketta.

Yksilöllinen

Merkinnällä määrätään, että käsiteltävä indeksi hyväksyy vain erottuvat arvot. Merkitsemällä Yksilöllinen-asetus estetään saman arvon syöttäminen kahdesti kenttään ja varmistetaan näin aineiston eheys.

Kentät

Kentät-alue esittää käsiteltävän taulun kenttien luettelon. Kenttien monivalinta on mahdollista. Kentän poistamiseksi valinnasta valitaan tyhjä rivi luettelon yläosasta.

Indeksikenttä

Esitetään käsiteltävän taulun kenttien luettelo. Useampia kenttiä voidaan valita.

Lajittelujärjestys

Määritetään lajittelujärjestys.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna.