Ohjattu lomakkeen luonti

Aktivoidaan lomakkeiden luonnin ohjattu toiminto.

Toiminnon aloitustavat:

Napsauta kohdetta Luo lomake ohjatulla toiminnolla tietokannan tiedostoikkunassa.


Lomakkeen ominaisuudet valitaan seuraavissa vaiheissa:

Ohjattu lomakkeen luonti - Kenttien valinta

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Ohjattu lomakkeen luonti - Alilomakkeen teko

Määritetään, käytetäänkö ensinkään alilomaketta ja tarvittavan alilomakkeen ominaisuudet. Alilomake on lomake, joka on osana toisessa lomakkeessa.

Ohjattu lomakkeen luonti - Lisää alilomakkeen kentät

Määritetään taulu tai kysely, jolle alilomake luodaan ja mitkä kentät otetaan mukaan alilomakkeeseen.

Ohjattu lomakkeen luonti - Valitse liitetyt kentät

Jos vaiheessa 2 valittiin manuaalinen kenttien valinta alilomakkeelle, tällä sivulla voidaan valita liitettävät kentät.

Ohjattu lomakkeen luonti - Valitse lomakkeen syöttökenttien järjestys

Tällä ohjatun toiminnon sivulla voidaan valita luotavan lomakkeen asettelu.

Ohjattu lomakkeen luonti - Aseta tiedonsyötön asetukset

Määritetään uuden lomakkeen tietojen käsittelytapa.

Ohjattu lomakkeen luonti - Käytä tyylejä

Aseta lomakkeen tyyli

Ohjattu lomakkeen luonti - Aseta nimi

Specifies the name of the form and how to proceed.

Edellinen

Katsellaan edellisen vaiheen asetuksia valintaikkunasta. Nykyiset asetukset säilyvät muuttumattomina. Painike on aktiivinen vain sivulta 2 eteenpäin.

Seuraava

Napsautetaan Seuraava-painiketta ja ohjattu toiminto käyttää valintaikkunan nykyisiä arvoja ja siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Kun päästään viimeiseen vaiheeseen, painike muuttuu Luo-painikkeeksi.

Valmis-painiketta napsauttaen luodaan lomake vastaamatta seuraaville sivuille.

Peruuta

Napsauttamalla Peruuta-painiketta suljetaan valintaikkuna tallentamatta tehtyjä muutoksia.