Yleiset LibreOffice-pikanäppäimet

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


Pikanäppäinten käyttö

Suurta osaa sovellusten toiminnoista voidaan käyttää pikanäppäimillä. Esimerkiksi näppäinyhdistelmä näkyy Avaa-valinnan vieressä Tiedosto-valikossa. Kun käytetään tätä toimintoa pikanäppäimillä, pidetään alhaalla -näppäintä ja näppäillään o. Näppäimet vapautetaan, kun valintaikkuna aukeaa.

Kun sovelluksella työskennellään, käyttäjä voi valita joko hiiren tai pikanäppäinten käytön miltei kaikissa tilanteissa.

Valintaikkunoiden hallinta pikanäppäimillä

Kussakin valintaikkunassa on kerrallaan vain yksi elementti eli osatekijä korostettuna - tavallisesti se on merkitty katkoviivakehyksellä. Tämän osatekijän, joka voi olla joko painike, valintakenttä, luettelo- tai valintaruutu, sanotaan olevan kohdistettuna. Jos painike on kohdistettuna, Enterin painallus käynnistää sen samalla tavalla kuin hiiren napsautus. Valintaruudun tilaa vuorotellaan Väli-näppäimellä. Jos valitsinkenttä on kohdistettuna, nuolinäppäimillä voi vaihtaa alueen aktiivista valitsinta. Sarkainta käytetään siirtymiseen alueelta toiselle, Vaihto+Sarkain siirtää toiseen suuntaan.

Painamalla Esc-näppäintä valintaikkuna suljetaan tallentamatta muutoksia.

Hiiritoimintojen pikanäppäimet

Kun käytetään vedä ja pudota -toimintoa, hiirellä valitsemista tai objektien ja nimien napsautusta, näppäimiä Vaihto, ja joskus voidaan käyttää lisätoiminnoissa. Näppäimen pohjassa pitämisen tarjoama lisäominaisuus vedä ja pudota -toiminnolle on osoitettu hiiriosoittimen muuttuneella muodolla. Kun valitaan tiedostoja ja muita objekteja, lisätoimintonäppäimet laajentavat valintaa. Nämä lisätoiminnot on selitetty asianomaisissa kohdissa.

Käytäntö tekstikentissä

 1. Voit avata kohdevalikon, jossa on useimmin käytettyjä toimintoja (Vaihto+F10).

 2. Avaa Lisää erikoismerkki -valintaikkuna näppäinyhdistelmällä Vaihto++S. Tässä voit lisätä useamankin erikoismerkin.

 3. Valitse koko teksti pikanäppäimellä +A. Valinnasta poistutaan oikealla tai vasemmalla nuolinäppäimellä.

 4. Valitse sana kaksoisnapsauttamalla sitä.

 5. Valitse kolmoisnapsautuksella koko tekstikenttä. Tekstidokumentissa kolmoisnapsautuksella valitaan työstettävä lause.

 6. Poista näppäinyhdistelmällä +Del kaikki merkit kohdistimesta sanan loppuun.

 7. Käytettäessä -näppäintä ja oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä, kohdistin hyppää sanasta sanaan. Jos samalla painetaan Vaihto-näppäintä, sanat tulevat valituiksi yksi kerrallaan.

 8. Insert-näppäimellä vuorottelet lisäys- ja päällekirjoitustilan välillä.

 9. Voit käyttää vedä ja pudota -toimintoa, sekä tekstiruudussa että sen ulkopuolella.

 10. Käytä näppäinyhdistelmää +Z kumoamaan muutokset askel kerrallaan. Tekstin tila vastaa sitten muutosta edeltänyttä tilannetta.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Alanuolinäppäintä käytetään muiden tiedostojen ja hakemistojen selaamiseen. Oikeaa nuolinäppäintä käytetään myös alihakemistojen esittämiseen URL-kentässä. Pikatäydennys tapahtuu End-näppäimellä, kun alku osa URL:stä on kirjoitettu. Kun haettu dokumentti tai hakemisto löydetään, painetaan Enteriä.

Makrojen keskeyttäminen

Parhaillaan suoritettava makro keskeytetään painamalla +Vaihto+Q.

Yleisten LibreOffice-pikanäppäinten luettelo

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Pikanäppäimet valintaikkunoiden hallintaan

Pikanäppäin

Toiminto

Enter

Käynnistää kohdistetun painikkeen toiminnon valintaikkunassa.

Esc

Sulkee toiminnan tai valintaikkunan. LibreOffice-ohjeissa siirrytään yksi taso ylemmäs.

Välinäppäin

Vuorottelee kohdistetun valintaruudun tilaa valintaikkunassa.

Nuolinäppäimet

Vaihtavat kohdistusta ohjauselementeissä valintaikkunan valitsinosiossa.

Sarkain

Siirtää kohdistusta seuraavaan osioon tai elementtiin valintaikkunassa.

Vaihto+Sarkain

Siirtää kohdistusta edelliseen osioon tai elementtiin valintaikkunassa.

+Alanuolinäppäin

Avaa luettelon valitusta elementistä valintaikkunassa. Tämä pikanäppäin toimii yhdistelmäruutujen lisäksi myös kuvakepainikkeilla ja ponnahdusvalikoissa. Avautunut luettelo suljetaan Esc-näppäimellä.


Pikanäppäimet asiakirjojen ja ikkunoiden hallintaan

Pikanäppäin

Toiminto

+O

Avaa asiakirjan.

+S

Tallentaa työstettävän asiakirjan.

+N

Luo uuden asiakirjan.

+Vaihto+N

Opens the Templates dialog.

+P

Tulostaa asiakirjan.

+F

Otetaan käyttöön Etsipalkki.

+H

Tuo esille Etsi ja korvaa -valintaikkunan.

+Vaihto+F

Etsitään viimeksi käytetyllä hakuehdolla.

+Vaihto+R

Päivittää asiakirjanäkymän.

+Vaihto+I

Vuorotellaan valintakohdistimen käyttötilaa kirjoitussuojatussa tekstissä.

LibreOffice-ohjeissa: siirtyminen pääsivulle.

Vaihto+F2

Laajennettu vihje näytetään kohdistetusta komennosta, painikkeesta tai ohjausobjektista.

F6

Siirtää kohdistuksen seuraavaan ali-ikkunaan (esimerkiksi, asiakirja/tietolähteet -näkymä).

Vaihto+F6

Siirtää kohdistuksen edelliseen ali-ikkunaan.

F10

Aktivoi ensimmäisen valikon (Tiedosto-valikko).

Vaihto+F10

Avaa kohdevalikon.

+F4 tai +F4

Työstettävä asiakirja suljetaan (LibreOffice suljetaan, kun viimeinen avoin asiakirja on suljettu)

+Q

Poistutaan sovelluksesta.


Pikanäppäimet asiakirjojen muokkaamiseen ja muotoiluun

Pikanäppäin

Toiminto

+Sarkain

Kun kohdistus on otsikon alussa, yksi sarkainmerkki lisätään.

Enter (OLE-objekti valittuna)

Aktivoi valitun OLE-objektin.

Enter (kun piirros- tai tekstiobjekti on valittu)

Aktivoi tekstitilan.

+X

Leikataan valittu elementti.

+C

Kopioi valitun kohteen.

+V

Liitetään leikepöydältä.

+Vaihto+V

Liitetään muotoilematon teksti leikepöydältä. Teksti liitetään lisäyskohdan muotoiluin.

+Vaihto+V

Avataan Liitä määräten -valintaikkuna.

+A

Valitaan kaikki.

+Z

Viimeisin toiminto kumotaan.

Viimeisin kumous perutaan.

+Vaihto+Y

Viimeisin käsky toistetaan.

+I

Kursivoidaan valittu alue. Kohdistimen ollessa sanan kohdalla, koko sana kursivoidaan.

+B

Lihavoidaan valittu alue tai koko sana, jossa kohdistin on.

+U

Valittu alue tai koko kohdistettu sana alleviivataan.

Poistaa muotoilumäärityksiä valitusta tekstistä tai objektista (kuten valinta Muotoilu - Poista suora muotoilu).


Gallerian pikanäppäimet

Pikanäppäin

Tulos

Sarkain

Siirrytään alueiden välillä.

Vaihto+Sarkain

Siirrytään alueiden välillä (takaperin)


Gallerian Uusi teema -alueen pikanäppäimet

Pikanäppäin

Tulos

Ylänuolinäppäin

Siirtää valintaa yhdellä ylöspäin.

Alanuolinäppäin

Siirtää valintaa alaspäin.

+Enter

Avaa Ominaisuudet-valintaikkuna.

Vaihto+F10

Avaa kohdevalikon.

+U

Päivittää valitun teeman.

+R

Avaa Syötä otsikko -valintaikkunan.

+D

Poistaa valitun teeman.

Insert

Lisää uuden teeman.


Gallerian esikatselualueen pikanäppäimet

Pikanäppäin

Tulos

Home

Siirtyminen ensimmäiseen kohteeseen.

End

Siirtyminen viimeiseen kohteeseen.

Vasen nuolinäppäin

Gallerian elementeistä valitaan seuraava vasemmalta.

Oikea nuolinäppäin

Gallerian elementeistä valitaan seuraava oikealta.

Ylänuolinäppäin

Lähin yläpuolinen Gallerian elementti valitaan.

Alanuolinäppäin

Lähin alapuolinen Gallerian elementti valitaan.

Page Up

Vieritys yksi näyttö ylöspäin.

Page Down

Vieritys yksi näyttö alaspäin.

+Vaihto+Insert

Valitun objektin lisäys linkitettynä objektina työstettävään asiakirjaan.

+I

Valitun objektin kopion lisäys työstettävään asiakirjaan.

+T

Avaa Syötä otsikko -valintaikkunan.

+P

Vuorotellaan teema- ja objektinäkymää.

Välinäppäin

Vuorotellaan teema- ja objektinäkymää.

Enter

Vuorotellaan teema- ja objektinäkymää.

Askelpalautin (vain objektinäkymässä)

Vaihtaa takaisin yleisnäkymään.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Pikanäppäin

Tulos

Välinäppäin

Rivivalinnan vuorottelu, ellei rivi ole muokkaustilassa.

+Välinäppäin

Rivivalinnan vuorottelu

Vaihto+Välinäppäin

Työstettävän sarakkeen valinta

+Page Up

Osoitin ensimmäiselle riville

+Page Down

Osoitin viimeiselle riville


Piirrosobjektien pikanäppäimet

Pikanäppäin

Tulos

Valitaan F6:lla työkalurivin, jonka välinekuvake valitaan sitten Alanuoli- ja Oikealla nuolinäppäimellä ja painetaan +Enter

Piirrosobjekti lisätään.

Asiakirja valitaan +F6 ja painetaan Sarkainta

Piirrosobjekti valintaan.

Sarkain

Seuraavan piirrosobjektin valinta.

Vaihto+Sarkain

Edellisen piirrosobjektin valinta.

+Home

Ensimmäisen piirrosobjektin valinta.

+End

Viimeisen piirrosobjektin valinta.

Esc

Lopetetaan piirrosobjektin valinta.

Esc (kahvan valintatilassa)

Poistuminen kahvan valintatilasta ja paluu objektin valintatilaan.

Nuolinäppäimet

Valitun pisteen siirto (ruudukkoon kohdistustoiminto on tilapäisesti lakkautettuna, mutta päätepisteet edelleen kohdistuvat toisiinsa)

+nuolinäppäin

Valitun piirrosobjektin siirto yhden pikselin verran (valintatilassa)

Piirrosobjektin koon muutos (kahvojen valintatilassa)

Kierretään piirrosobjektia (kiertotilassa)

Piirrosobjektin ominaisuudet -valintaikkuna avataan.

Valitun piirrosobjektin pisteen valintatila aktivoidaan.

Välinäppäin

Piirrosobjektin piste valitaan (pisteen valintatilassa) / valinta kumotaan.

Valittu piste vilkkuu kerran sekunnissa.

Vaihto+Välinäppäin

Valitaan lisäpiste pisteen valintatilassa.

+Sarkain

Piirrosobjektin seuraava piste valitaan (pisteen valintatilassa)

Kiertotilassa keskipiste tulee valittavaksi.

+Vaihto+Sarkain

Valitaan edellinen piirrosobjektin piste (pisteen valintatilassa)

+Enter

Oletuskokoinen uusi piirrosobjekti sijoitetaan käytettävän näkymän keskelle.

+Enter Valinta-kuvakkeella

Aktivoi ensimmäisen piirrosobjektin asiakirjassa.

Esc

Poistutaan pisteen valintatilasta. Piirrosobjekti jää valituksi.

Piirrosobjektin pisteen muokkaus (pisteen muokkaustila)

Kirjain- tai numeronäppäin

Valitussa piirrosobjektissa vaihtaa kirjoitustilaan ja sijoittaa kohdistimen piirrosobjektin tekstin loppuun. Näppäilty merkki lisätään.

+Alanuolinäppäin

Objektin keskipiste toimii kiintopisteenä.

Vaihtonäppäin luotaessa tai skaalattaessa kuvaa

Objektin leveyden suhde korkeuteen pysyy vakiona.