Lisää ohjausobjekteja

Lisää ohjausobjekteja -työkalupalkki avautuu napsauttamalla Lisää ohjausobjekteja -kuvaketta Lomakkeen ohjausobjektit -palkissa.

Askelluspainike

Kuvake, jossa askelluspainike

Kuvakkeella luodaan askelluspainike.

Jos askelluspainike lisätään Calc-laskentataulukkoon, Tiedot-välilehdellä voidaan luoda kaksisuuntainen linkki askelluspainikkeen ja solun välille. Tuloksena on se, että kun solun sisältöä muutetaan, askelluspainikkeen sisältö päivittyy. Vastaavasti jos muutetaan askelluspainikkeen arvoa, solun sisältö päivittyy.

Vierityspalkit

vierityspalkki-kuvake

Kuvakkeella luodaan vierityspalkki.

Seuraavat vierityspalkin ominaisuudet voidaan määrittää:

Ominaisuus

Merkitys

Vierityksen määrä väh.

Määritetään vierityspalkin vähimmäiskorkeus tai -leveys.

Vierityksen määrä enint.

Määritetään vierityspalkin enimmäiskorkeus tai -leveys.

Vierityksen määrän oletus

määrittää vierityspalkin oletusaseman, jota käytetään, kun lomakkeen alkuarvot palautetaan

Suunta

määrittää vierityspalkin suunnan, joko vaaka- tai pystysuuntaan

Pieni muutos

määrittää vähimmäismäärän, jolla vierityspalkkia voi vierittää, esimerkiksi nuolta napsauttamalla.

Iso muutos

määrittää vierityspalkin suuren askeleen koon, esimerkiksi kun napsautetaan vierityspalkin taustaa hissin ja nuolen väliltä.

Viivytä

määrittää viiveen millisekunneissa, joka on vierityspalkin liipaisemien tapahtumien välillä. Esimerkiksi viive, joka esiintyy, kun vierityspalkin nuolta napsautetaan ja pidetään hiiren painike pohjassa.

Symbolin väri

Määritetään vierityspalkin nuolten väri.

Näkyvä koko

määritetään vierityspalkin hissin koko "arvoyksiköissä". Esimerkiksi, ("Vierityksen määrä enint." miinus "Vierityksen määrä väh.") / 2 antaa tulokseksi vierityspalkin hissin, joka vie puolet vierityspalkin tilasta.

Jotta vierityspalkin leveys tulisi korkeuden kanssa yhtä suureksi, asetetaan näkyvä koko nollaksi.


Calc-laskentataulukossa voidaan Tiedot-välilehteä käyttäen luoda kaksisuuntainen linkki askelluspainikkeen ja solun välille.

Kuvapainike

Kuvake

Kuvakkeella luodaan kuvana näkyvä painike. Paitsi graafista esitystapaa, kuvapainikkeella on sama ominaisuudet kuin "normaalilla" painikkeellakin.

Kuvan ohjaus

Kuvake

Painikkeella luodaan kuvien ohjausobjekti. Se on käytettävissä vain lisättäessä kuvia tietokannasta. Lomakeasiakirjassa näiden ohjausobjektien kaksoisnapsautus avaa Lisää kuva -valintaikkunan kuvien lisäämiseksi. On myös olemassa kohdevalikko (ei suunnittelutilassa), jossa on komentoja kuvien lisäämiseen ja poistoon.

Tietokannasta saatavia kuvia voidaan esittää lomakkeella ja uusia kuvia lisätä tietokantaan, kunhan kuvien ohjaus ei ole kirjoitussuojattu. Ohjausobjektin täytyy viitata kuvatyypin tietokannan kenttään. Siksi Tiedot-välilehdellä syötetään tietokenttä ominaisuudet-ikkunassa.

Päivämääräkenttä

Kuvake

Painikkeella luodaan päivämääräkenttä. Jos lomake on linkitetty tietokantaan, päivämääräarvo voidaan siirtää tietokannasta.

Jos "Pudotus"-ominaisuus aktivoidaan päivämääräkentässä, käyttäjä voi avata kalenterin ja valita siitä päivämäärän kenttään. Tämä soveltuu myös taulukon ohjausobjektin kenttään.

Vihje-kuvake

Päivämääräkentän arvot ovat vaivattomasti muokattavissa käytettäessä Ylä- ja Alanuolinäppäimiä. Kohdistimen asemasta riippuen nuolinäppäimillä muuttuva arvo on päivä, kuukausi tai vuosi.


Erityistä päivämääräkentistä.

Aikakenttä

Kuvake

Painikkeella luodaan kenttä kellonaikojen esittämiseen. Jos lomake on linkitetty tietokantaan, aika-arvot voidaan siirtää tietokannasta.

Vihje-kuvake

Aikakentän arvot ovat vaivattomasti muokattavissa käytettäessä Ylä- ja Alanuolinäppäimiä. Kohdistimen asemasta riippuen nuolinäppäimillä muuttuva arvo on tunti, minuutti tai sekunti.


Tiedoston valinta

Kuvake

Lisätään painike, joka avaa ikkunan tiedoston valintaan.

Numeerinen kenttä

Kuvake

Painikkeella luodaan kenttä lukuarvoille. Jos lomake on linkitetty tietokantaan, luvut voidaan siirtää tietokannasta.

Valuuttakenttä

Kuvake

Painikkeella luodaan kenttä valuutta-arvoille. Jos lomake on linkitetty tietokantaan, aika-arvot voidaan siirtää tietokannasta.

Rajoitettu kenttä

Kuvake

Painikkeella luodaan esimuotoiltu rajoitettu kenttä. Rajoitetuissa kentissä on muotoilumaskina toimiva rajoituslauseke ja oletusteksti. Rajoituslauseke määrittää sen, mitä tietoa voidaan syöttää. Oletusteksti eli kirjainmaski määrittää sen, mitä sisältöä rajoitetussa kentässä on, kun lomake ladataan.

Huomautus-kuvake

Rajoitettuja kenttiä ei viedä HTML-tiedostomuotoon!


Ryhmäruutu

Kuvake

Painikkeella luodaan kehys, jolla voi rajata useita ohjausobjekteja. Ryhmäruudulla on mahdollista ryhmitellä valintanappeja kehykseen.

Jos ryhmäkehys eli -ruutu lisästään asiakirjaan, ohjattu ryhmäelementin luominen -toiminto käynnistyy. Sillä voi valintaryhmän luoda vaivattomasti.

Huomioitavaa: kun ryhmäkehys vedetään aiemmin luotujen ohjausobjektien ympärille ja sen jälkeen halutaan valita ohjausobjekteista joku, kehyksen kohdevalikko on avattava ensin ja suoritettava valinta Järjestä - Vie taakse. Sitten valitaan ohjausobjekti painaen -näppäintä.

Huomautus-kuvake

Ryhmäruutuja käytetään vain ulkonäkösyistä. Toiminnallinen valintanappien ryhmittely voidaan tehdä nimien määrittelyllä: kaikki vaihtoehdot nimetään samoiksi Nimi-ominaisuudeltaan, jolloin ne ryhmittyvät samaan ryhmään.


Taulukon ohjausobjekti

Kuvake

Kuvakkeella luodaan taulukon ohjausobjekti, jolla esitetään tietokantataulu. Kun luodaan uusi taulun ohjausobjekti, ohjattu taulukkoelementin luominen -toiminto tulee esille.

Taulukon ohjausobjektien erityistietoja.

Siirtymistyökalurivi

Kuvake, jossa siirtymistyökalurivi

Kuvakkeella luodaan siirtymistyökalurivi.

Siirtymistyökalurivillä voi liikkua tietokannan tai tietokantalomakkeen tietueissa. Siirtymistyökalurivin toiminnot ovat samanlaisia kuin LibreOffice-ohjelmiston lomakkeen navigointi -palkin oletustoiminnot.