Lisää tauluja

Lisää taulu tai kysely -valintaikkunassa valitaan työstettävässä tehtävässä tarvittava taulu. Kun luodaan kysely tai uusi tauluesitys, valitaan vastaava taulu, johon kysely tai tauluesitys tulee viittaamaan. Kun käytetään relaatiotietokantoja, valitaan taulut, joiden välille halutaan rakentaa suhde.

Lisättävät taulut ilmestyvät erillisissä ikkunoissa kyselyn suunnittelussa tai relaatioikkunoissa, sisältäen luettelon taulun kentistä. Näiden ikkunoiden järjestys ja koko on säädettävissä.

Toiminnon aloitustavat:

Tietokannan tiedostoikkunassa napsauta Taulut-kuvaketta. Valitse Lisää - Taulun suunnittelu tai Muokkaa - Muokkaa


Taulukko

Taulun nimi

Luettelossa näkyy tarjolla olevat taulut. Taulun lisäämiseksi valitaan yksi taulu luettelosta ja napsautetaan Lisää-painiketta. Saman voi tehdä taulun nimeä kaksoisnapsauttaen. Ikkunan, jossa näkyy taulun kentät avautuu kyselyn suunnitteluun tai relaatioikkunaan.

Lisää

Lisätään valittuna oleva taulu.

Sulje

Suljetaan Lisää taulu tai kysely -valintaikkuna.