Kyselyn suorittaminen

Suoritetaan SQL-kysely ja esitetään kyselyn tulos. Suorita kysely -toiminto ei tallenna kyselyä.

Suorita kysely -toiminto sallii kyselyn tarkistamisen. Kun kysely tallennetaan, se tallentuu Kyselyt-välilehdelle.

Vihje-kuvake

Valitsemalla Näytä - Esikatselu saadaan kysely suoritettua suunnitteluikkunan valikosta.


Kuvake, jossa kaksi ruutua ja vihreä pukkimerkki

Suoritetaan kysely