Etsi tietue

Lomakkeissa tai tietokannan tauluissa voidaan hakea määrättyä arvoa tietokentistä, luetteloruuduista ja valintaruuduista.

Toiminnon aloitustavat:

Etsi tietue -kuvake Taulun tiedot -palkissa ja Lomakkeen rakenne -palkissa

Etsintäkuvake, jossa kiikari

Etsi tietue


Kun etsitään taulusta, haku kohdistuu käsiteltävän taulun tietokenttiin. Kun etsitään lomakkeesta, taulun niistä tietokentistä haetaan, jotka on kytketty lomakkeeseen .

Vihje-kuvake

Tässä kuvatun haun suorittaa LibreOffice. Jos halutaan käyttää SQL-palvelinta tietokantahakuun, silloin pitää käyttää Lomakesuodattimet-kuvaketta Lomakkeen navigointi -palkissa.


Hakutoiminto on käytettävissä myös taulun ohjausobjekteissa. Kun hakutoimintoa kutsutaan taulun ohjausobjekteissa, jokainen taulun ohjausobjektin sarake, joka vastaa linkitetyn tietokantataulun saraketta, on haussa mukana.

Hakukohde

Määritetään haun tyyppi.

Teksti

Hakutermi kirjoitetaan ruutuun tai valitaan luettelosta. Teksti, joka on ollut tietolähteessä kohdistettuna, on valmiiksi kopioitu Teksti-yhdistelmäruutuun. Kun haku tehdään lomakkeessa, sarkaimia tai rivinvaihtoja ei voida käsitellä!

Hakutermit tallennetaan siihen saakka, kun taulu tai kaava-asiakirja on auki. Jos suoritetaan useampia hakuja ja halutaan käyttää samaa hakutermiä, aiemmin käytetty hakutermi voidaan valita yhdistelmäruudusta.

Kentän sisältö NULL (tyhjä)

Merkinnällä määrätään, että haettavissa kentissä ei ole tietosisältöä.

Kentän sisältö ei ole NULL (tyhjä)

Merkinnällä määrätään, että haetaan kenttiä, joissa on tietosisältöä.

Hakualue

Määritetään haun kentät.

Lomake

Määritetään looginen lomake, jossa haun pitää tapahtua.

Huomautus-kuvake

Lomake-yhdistelmäruutu näkyy vain, jos käsiteltävä asiakirja on lomakedokumentti, jossa on useampia kuin yksi looginen lomake. Ruutua ei näy haettaessa tauluista tai kyselyistä.


Lomakeasiakirjassa voi olla lukuisia loogisia lomakkeita. Nämä ovat yksilöllisiä lomakekomponentteja, jotka on kukin linkitetty tauluun.

Lomake-yhdistelmäruudussa on niiden loogisten lomakkeiden nimet, joissa on ohjausobjekteja.

Kaikki kentät

Haku kattaa kaikki kentät. Jos haku kohdistuu tauluun, kaikki taulun kentät käydään läpi. Jos haku tehdään lomakkeella, kaikki kentät loogisessa lomakkeessa (syötetty Lomake-ruutuun) käydään läpi. Jos haku tehdään taulun ohjausobjektissa, kaikki ne sarakkeet, jotka on linkitetty kelvolliseen tietokannan tauluun, käydään läpi.

Nykyisen loogisen lomakkeen kenttien ei tarvitse olla identtisiä lomakeasiakirjan kenttien kanssa. Jos lomakeasiakirjassa on kenttiä, jotka osoittavat useisiin tietolähteisiin (se on, useisiin loogisiin lomakkeisiin), Kaikki kentät-vaihtoehdolla etsitään vain niistä kentistä, jotka on linkitetty lomakeasiakirjan tietolähteisiin.

Yksittäinen kenttä

Etsintä määritellystä kentästä.

Asetukset

Määritetään hakua ohjaavat asetukset.

Sijainti

Määritetään hakutermin ja kentän sisällön suhdetta. Seuraavat vaihtoehdot ovat tarjolla:

missä tahansa

Tulokseen luetaan kaikki kentät, joissa hakulauseke esiintyy, missä osassa kenttää hyvänsä.

kentän alussa

Tulokseen luetaan kaikki kentät, joissa hakulauseke esiintyy kentän alussa.

kentän lopussa

Tulokseen luetaan kaikki kentät, joissa hakulauseke esiintyy kentän lopussa.

koko kenttä

Tulokseen luetaan kaikki kentät, joissa hakulauseke vastaa täsmällisesti kentän koko sisältöä.


Huomautus-kuvake

Jos Yleismerkkilauseke-valintaruutu on merkitty, tämä toiminto ei ole käytettävissä.


Käytä kentän muotoa

Merkinnällä määrätään, että haku aktiivisesta asiakirjasta huomioi kaikki kentän muodot. Kentän muotoja ovat kaikki ne näkyvät muotoilut, jotka luodaan seuraavia mahdollisuuksia käyttäen:

  1. taulukon muotoilutilassa kenttien ominaisuuksille,

  2. tietolähdenäkymässä sarakkeiden muotoilluilla ja

  3. lomakkeissa ohjausobjektin ominaisuuksilla.

Jos Käytä kentän muotoa -ruutu on merkitty, taulun tai lomakkeen tietolähdenäkymästä haetaan käyttäen tässäkin asetettua muotoilua. Jos ruutua ei ole rastittu, tietokannasta haetaan käyttäen tietokantaan tallennettua muotoilua.

Esimerkki:

Oletetaan päivämääräkenttä, joka on tallennettu "PP.KK.VV" -muodossa tietokantaan (esimerkiksi, 17.02.65). Merkinnän muotoilu vaihdetaan tietolähteessä muotoon "PP. KKK VVVV" (17. helmi 1965). Esimerkin mukaan helmikuun 17. löytyy vain, kun Käytä kentän muotoa -valinta on merkitty:

Käytä kentän muotoa

Hakutulos

käytössä

"Helmi" löytyy, muttei "2".

ei käytössä

"2" löytyy, muttei "Helmi".


On suositeltavaa hakea aina käyttäen kentän muotoilua.

Seuraavissa esimerkeissä on mahdollisia tilanteita, kun haetaan ilman kentän muotoilua. Tilanteet riippuvat tietokannasta ja esiintyvät vain tietyillä sisäisillä muotoiluilla (tai vanhemmissa versioissa):

Hakutulokset

Syy

"5" palauttaa "14:00:00" aikakentästä

Aikakenttiä ei ole määritelty dBASE-tietokannoissa ja ne täytyy simuloida. Sisäisessä esitysmuodossa ajassa "14:00:00" esiintyy 5.

"00:00:00" vakiopäivämääräkentässä palauttaa kaikki tietueet

Tietokanta tallentaa päivämääräarvot sisäisesti päivämäärän ja kellonajan yhdistelmäkenttänä.

"45,79" ei löydä "45,79" vaikka missä tahansa-asetus on valittu Sijainti-kentässä.

Näkyvä arvo ei vastaa sisäisesti tallennettua arvoa. Jos esimerkiksi arvo 45,789 on tallennettu tietokantaan lukumuodossa tai kaksoistarkkuuden liukulukumuodossa ja muotoilu on asetettu esittämään vain kaksi desimaalia, "45,79" löytyy vain haettaessa kentän muotoa käyttäen.


Tässä tapauksessa vakiomuotoilu viittaa talletetun aineiston sisäiseen muotoon. Se ei ole aina käyttäjälle näkyvissä, varsinkin, jos käytetään tietotyypin simulointia (esimerkiksi dBASE-tietokannan aikakentät). Tämä riippuu tietokannasta ja käytetystä yksittäisestä tietotyypistä. Haku kentän muodon kera on sopiva, kun halutaan löytää vain se, mikä näkyykin. Tämä koskee kentän tyyppejä Päivämäärä, Aika, Päivämäärä/Kellonaika ja Luku/Kaksoistarkkuuden liukuluku.

Ilman Käytä kentän muotoa -valintaa on kuitenkin sopivaa hakea suurista tietokannoista, joissa ei ole muotoiluseikkoja, koska se on nopeampaa.

Jos haetaan valintaruutujen arvoja ja K√§yt√§ kent√§n muotoa -ruutu on rastittu, silloin saadaan "1" merkityist√§ valintaruuduista, "0" merkitt√∂mist√§ ja tyhj√§ merkkijono m√§√§rittelem√§tt√∂mist√§ (kolmitilaisista) valintaruuduista. Jos etsint√§ suoritetaan K√§yt√§ kent√§n muotoa -ruutu tyhj√§n√§, tuloksena n√§kyy kielest√§ riippuvaiset oletusarvot "TOSI" ja "EP√ĄTOSI".

Jos rastitaan Käytä kentän muotoahaettaessa luetteloruuduista, haku löytää luetteloruuduissa näkyviä tekstejä. Jos Käytä kentän muotoa -kenttä on rastitta, haulla löytyy oletuskenttämuotoilua vastaava sisältö.

Sama kirjainkoko

Merkinnällä määrätään, että SUUR- ja pienaakkoset erotellaan haussa.

Etsi taaksepäin

Merkinnällä määrätään, että hakuprosessi suoritetaan käänteisessä järjestyksessä, viimeisestä tietueesta ensimmäiseen.

Ylhäältä / Alhaalta

Haku käynnistetään uudestaan. Eteenpäin haku käynnistyy ensimmäisestä tietueesta. Taaksepäin haku käynnistyy uudestaan viimeisestä tietueesta.

Yleismerkkilauseke

Seuraava taulukko kuvaa korvausmerkkien käyttöä.

Korvausmerkit

Selite

Malli

?

tasan yksi vapaavalintainen merkki

"?loppy" palautetaan "Floppy"

"M?ller" palauttaa hakutulokset Miller ja Moller

*

vapaavalintaisia merkkejä 0 tai enemmän

"*-*" palauttaa tulokset "ZIP-Drive" ja "CD-ROM"

"M*er" palauttaa kaikki kirjaukset, jotka alkavat "M":llä ja päättyvät "er":iin (kuten Miller, Moller, Mayer)


Jos halutaan hakea todellisia merkkejä ? ja *, niiden eteen tulee kenoviiva: "\?" tai "\*". Tämä on kuitenkin tarpeen vain silloin, kun Yleismerkkilauseke on valittu. Jos valintaa ei olla asetettu, korvausmerkkejä käsitellään tavanomaisina merkkeinä.

Säännöllinen lauseke

Haussa käytetään säännöllisiä lausekkeita. Samat säännölliset lausekkeet, joita tuetaan tässä, ovat tuettuja LibreOfficein Etsi ja korvaa -valintaikkunassa.

Haettaessa säännöllisin lausekkein tarjoutuu enemmän vaihtoehtoja kuin yleismerkkilausekkein haettaessa. Jos etsitään säännöllisin lausekkein, seuraavat merkit vastaavat yleismerkkilausekkeita:

Haku korvausmerkkilausekkein

Haku säännöllisin lausekkein

?

,

*

.*


Vastaavuushaku

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Täsmäytä puoli- ja täysleveät muodot (vain jos aasialaiset kielet on valittu)

Erotellaan puoli- ja täysleveät merkkimuodot toisistaan.

Samankuuloinen kuin (japani) (vain jos aasialaiset kielet on valittu)

Voidaan määritellä japanin kielessä hakuehtoja samantapaisille merkinnöille. Kun ruutu on merkitty, valitaan ... -painike ja määritellään haun ehtoja.

Asetetaan hakuehtoja japanin kielen samankaltaisten merkintöjen pohjalta.

Käsittele samanarvoisena

Merkinnällä määrätään, että esitetyt vaihtoehdot käsitellään samanarvoisina haussa.

Ohita

Merkinnällä määrätään, että merkit ohitetaan.

Tila

Tila-rivi esittää tietueet, jotka haku palauttaa. Jos haku tulee taulun loppuun (tai alkuun) haku jatkuu toisesta päästä taulua.

Hyvin laajoissa tietokannoissa, haku käänteisessä järjestyksessä vie jonkun aikaa. Tällöin tilarivi kertoo, että tietueita lasketaan yhä.

Etsi / Peruuta

Jos haku päättyy onnistuneesti, vastaava taulun kenttä on korostettuna. Hakua voi jatkaa napsauttamalla Etsi-painiketta uudestaan. Hakuprosessin saa peruutettua Peruuta-painikkeesta.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna. Viimeisen haun asetukset säilyvät kunnes LibreOffice-istunto lopetetaan.

Jos useita tauluja tai lomakkeita on auki, kullekin asiakirjalle voi asettaa erilaiset hakuasetukset. Kun asiakirjoja suljetaan, vain viimeiseksi suljettavan asiakirjan asetukset tallennetaan.