Lisää sisennystä

Napsauttamalla Lisää sisennystä -kuvaketta kasvatetaan käsiteltävän kappaleen tai solun sisällön vasenta sisennystä ja asetetaan se seuraavaan sarkainkohtaan.

Kuvake

Lisää sisennystä