Tapahtumat

Tapahtumat-välilehdellä voidaan kytkeä makroja tapahtumiin, joita esiintyy lomakkeen ohjausobjektin kentissä.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Toiminnon aloitustavat:

Avaa valitun lomake-elementin kohdevalikko - valitse Ohjausobjekti - Tapahtumat-välilehti

Avaa Lomakkeen ohjausobjektit -palkki tai Lomakkeen rakenne -palkki, valitse Ohjausobjekti-kuvake - Tapahtumat-välilehti


Ohjausobjektista riippuen erilaisia tapahtumia on käytettävissä. Vain valittuun objektiin ja tilanteeseen sopivat tapahtumat näkyvät Tapahtumat-välilehden luettelossa. Alla on lueteltu kaikki määritellyt tapahtumat.

Ennen aloittamista

T√§m√§ tapahtuma esiintyy ennen toiminnon liipaisua ohjausobjektia napsautettaessa. Esimerkiksi "L√§het√§"-painikkeen napsautus aloittaa l√§hetystoiminnon; kuitenkin todellinen "l√§het√§"-prosessi k√§ynnistyy vasta, kun Otettaessa k√§ytt√∂√∂n -tapahtuma esiintyy. Ennen aloittamista -tapahtuma tekee mahdolliseksi prosessin lopettamisen. Jos kytketty metodi l√§hett√§√§ takaisin arvon EP√ĄTOSI, Otettaessa k√§ytt√∂√∂n -tapahtumaa ei suoriteta.

Otettaessa käyttöön

Otettaessa käyttöön -tapahtuma esiintyy, kun toiminto on käynnistynyt. Esimerkiksi, jos lomakkeella on "Lähetä"-painike, lähetysprosessi edustaa toimintoa, joka otetaan käyttöön.

Muutettu

Muutettu-tapahtuma tapahtuu, kun kohdistus siirtyy ohjausobjektista pois ja ohjausobjektin sisältöä on muutettu sen jälkeen kun kohdistus siirtyi pois.

Tekstiä muokattu

Tekstiä muokattu -tapahtuma esiintyy, jos syöttökenttään syötetään tekstiä tai sitä muokataan.

Objektin tilaa muutettu

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

Kun kohdistus saavutetaan

Kun kohdistus saavutetaan -tapahtuma esiintyy, kun ohjausobjekti tulee kohdistetuksi.

Kun kohdistus menetetään

Kun kohdistus menetetään -tapahtuma esiintyy, jos kohdistus siirtyy ohjausobjektin kentästä pois.

Näppäintä painettu

Näppäintä painettu -tapahtuma esiintyy, kun käyttäjä painaa näppäintä ohjausobjektin ollessa kohdistettuna. Tämä tapahtuma voidaan kytkeä makroon merkintöjen tarkistamiseksi.

Näppäin vapautettu

Näppäin vapautettu -tapahtuma esiintyy, kun käyttäjä vapauttaa näppäimen kohdistuksen ollessa ohjausobjektissa.

Hiiri sisäpuolella

Hiiri sisäpuolella -tapahtuma esiintyy, jos hiiren osoitin on ohjausobjektin kentän sisällä.

Hiirtä siirretty näppäintä painettaessa

Hiirtä siirretty näppäintä painettaessa -tapahtuma esiintyy, kun hiirtä vedetään näppäintä painaen. Esimerkkinä on se, kun vedä ja pudota -toiminnon aikana näppäimellä määrätään tila (siirto tai kopiointi).

Hiirtä siirretty

Hiirtä siirretty -tapahtuma esiintyy, kun hiiren osoitin liikkuu ohjausobjektin yli.

Hiiren painiketta painettu

Hiiren painiketta painettu -tapahtuma esiintyy, kun hiiren painiketta painetaan osoittimen ollessa ohjausobjektin yllä.

Huomautus-kuvake

Tätä tapahtumaa käytetään myös ohjausobjektin kohdevalikon ilmoituspyynnöille.


Hiiren painike vapautettu

Hiiren painike vapautettu -tapahtuma esiintyy, kun hiiren painike vapautetaan osoittimen ollessa ohjausobjektin yllä.

Hiiri ulkopuolella

Hiiri ulkopuolella -tapahtuma esiintyy, kun hiiren osoitin on ohjausobjektin ulkopuolella.

Ennen päivitystä

Ennen p√§ivityst√§ -tapahtuma esiintyy ennen kuin k√§ytt√§j√§n tekem√§ ohjausobjektin sis√§ll√∂n muutos kirjoitetaan tietol√§hteeseen. Kytketty makro voi esimerkiksi est√§√§ t√§m√§n toiminnon palauttamalla arvon "EP√ĄTOSI".

Päivityksen jälkeen

Päivityksen jälkeen -tapahtuma esiintyy sen jälkeen kun käyttäjän tekemä ohjausobjektin sisällön muutos kirjoitetaan tietolähteeseen.

Ennen palauttamista

Ennen palauttamista -tapahtuma esiintyy ennen kuin lomake on palautettu oletusarvoihinsa. Kytketty makro voi esimerkiksi est√§√§ t√§m√§n toiminnon palauttamalla arvon "EP√ĄTOSI".

Lomakkeen oletusarvot palautetaan seuraavilla ehdoilla:

  1. Käyttäjä painaa (HTML-)painiketta, joka on määritelty oletus- eli resetointipainikkeeksi.

  2. Lomakkeella on luotu uusi ja tyhjä tietue, joka on linkitetty tietolähteeseen. Esimerkiksi, viimeisessä tietueessa voidaan painaa Seuraava tietue -painiketta.

Palauttamisen jälkeen

Palauttamisen jälkeen -tapahtuma esiintyy sen jälkeen kun lomake on palautettu oletusarvoihinsa.