Tiedot

Tiedot-välilehdellä voidaan valittuun ohjausobjektiin kytkeä tietolähde.

Toiminnon aloitustavat:

Avaa valitun lomake-elementin kohdevalikko - valitse Ohjausobjekti - Tiedot-välilehti

Avaa Lomakkeen ohjausobjektit -palkki tai Lomakkeen rakenne -palkki, valitse Ohjausobjekti-kuvake - Tiedot-välilehti


Huomautus-kuvake

Lomakkeille, joissa on tietokantayhteys, kytketty tietokanta on määritelty Lomakkeen ominaisuuksissa. Tarkoitukseen sopivat toiminnot löytyvät Tiedot-välilehdeltä.


Se, mitä asetuksia ohjausobjektin Tiedot-välilehdellä voi tehdä, on objektikohtaista. Näkyvissä on vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä siinä tilanteessa kyseisellä ohjausobjektilla. Alla on esitelty mahdolliset kentät.

Linkitetty solu

Ominaisuus määrittää laskentataulukon linkitetyn solun viitteen. Ohjausobjektin tosiaikainen tila tai sisältö linkitetään solun sisältöön. Seuraava taulukko luettelee ohjausobjekti ja niitä vastaavat linkitystyypit:

Valintaruutu linkitetyn solun kera

Toimenpide

Tulos

Valitaan valintaruutu

Linkitettyyn soluun tulee arvo TOSI

Tyhjennetään valintaruutu

Linkitettyyn soluun tulee arvo EP√ĄTOSI

Kolmitilainen valintaruutu on asetettu "määräämätön"-tilaan

Linkitettyyn soluun tulee arvo #NV

Syötetään linkitettyyn soluun luku tai kaava, jonka tulos on luku.

Jos syötetty arvo on TOSI tai ei 0: valintaruutu tulee valittu-tilaan
Jos sy√∂tetty arvo on EP√ĄTOSI tai 0: valintaruudusta tulee valitsematon

Tyhjennetään linkitetty solu tai syötetään tekstiä tai annetaan kaava, jonka tulos on tekstiä tai virhe

Valintaruutu asettuu "määräämätön"-tilaan, jos se on kolmitilainen, muutoin valintaruudusta tulee valitsematon.

Valitaan ruutu. Viitteen arvo -ruudussa on tekstiä.

Viitteen arvo -ruudun teksti kopioituu soluun.

Ruudun valintamerkki poistetaan. Viitteen arvo -ruudussa on tekstiä.

Tyhjä merkkijono kopioidaan soluun.

Viitteen arvo -ruudussa on tekstiä. Syötetään sama teksti soluun.

Valintaruutu on merkattu.

Viitteen arvo -ruudussa on tekstiä. Syötetään eri teksti soluun.

Valintaruutu on tyhjennetty.


Valintapainike (valinta- tai radionappi) linkitetyn solun kera

Toimenpide

Tulos

Valitaan valintanappi

Linkitettyyn soluun tulee arvo TOSI

Valintanappi tulee valitsemattomaksi valittaessa toinen valintapainike

Linkitettyyn soluun tulee arvo EP√ĄTOSI

Syötetään linkitettyyn soluun luku tai kaava, jonka tulos on luku.

Jos syötetty arvo on TOSI tai ei 0: valintanappi tulee valittu-tilaan
Jos sy√∂tetty arvo on EP√ĄTOSI tai 0: valintanapista tulee valitsematon

Tyhjennetään linkitetty solu tai syötetään tekstiä tai annetaan kaava, jonka tulos on tekstiä tai virhe

Valintanappi on valitsematon

Valintanappia napsautetaan. Viitteen arvo -kentässä on tekstiä.

Viitteen arvo -ruudun teksti kopioituu soluun.

Napsautetaan saman ryhmän muuta valintanappia. Viitteen arvo -kentässä on tekstiä.

Tyhjä merkkijono kopioidaan soluun.

Viitteen arvo -ruudussa on tekstiä. Syötetään sama teksti soluun.

Valintanappi on valittu.

Viitteen arvo -ruudussa on tekstiä. Syötetään eri teksti soluun.

Valintanappi on tyhjennetty.


Tekstiruutu linkitetyn solun kera

Toimenpide

Tulos

Kirjoitetaan teksti tekstikenttään.

Teksti kopioituu linkitettyyn soluun

Tyhjennä tekstiruutu

Linkitetty solu on tyhjennetty

Syötetään linkitettyyn soluun tekstiä tai luku

Teksti tai luku kopioituu tekstiruutuun

Syötetään linkitettyyn soluun kaava

Kaava tulos kopioituu tekstiruutuun

Tyhjennä linkitetty solu

Tekstiruutu on tyhjennetty


Numeerinen kenttä ja muotoiltu kenttä linkitetyin soluin

Toimenpide

Tulos

Syötä luku kenttään

Luku kopioituu linkitettyyn soluun

Tyhjennetään kenttä

Linkitettyyn soluun on asetettu arvoksi 0

Syötetään linkitettyyn soluun luku tai kaava, jonka tulos on luku.

Luku kopioituu kenttään

Tyhjennetään linkitetty solu tai syötetään tekstiä tai annetaan kaava, jonka tulos on tekstiä tai virhe

Kentän arvoksi on asetettu 0.


Luetteloruutu linkitetyn solun kera

Luetteloruudut tukevat kahta erilaista linkitystapaa, katso aiheesta "Linkitetyn solun sisältö".

 1. Linkitetty sisältö: synkronoidaan valitun luetteloruudun merkinnän tekstisisältö solusisällön kanssa.

 2. Linkitetty valinnan sijainti: yksittäisen valitun luetteloruudun alkion sijainti synkronoidaan solun numeerisen arvon kanssa.

Toimenpide

Tulos

Valitaan yksittäinen luettelon jäsen

Sisältö on linkitetty: alkion teksti kopioituu linkitettyyn soluun.

Valinta on linkitetty: valitun alkion sijainti kopioituu linkitettyyn soluun. Esimerkiksi, jos kolmas alkio valitaan, numero 3 kopioituu.

Valitaan useita luettelon jäseniä

Linkitettyyn soluun tulee arvo #NV

Kaikki luettelon jäsenet jätetään valitsemattomiksi

Sisältö on linkitetty: linkitetty solu tyhjennetään

Valinta on linkitetty: linkitetyn solun arvoksi tulee 0

Syötetään linkitettyyn soluun tekstiä tai luku

Sisältö on linkitetty: haetaan ja valitaan vastaava luettelon alkio

Valinta on linkitetty: Luettelon alkio määrätyssä asemassa (alkaen asemasta 1 ensimmäiselle alkiolle) on valittu. Jos haku epäonnistuu, kaikki alkiot jäävät valitsemattomiksi.

Syötetään linkitettyyn soluun kaava

Haetaan ja valitaan luettelon jäsen, joka vastaa kaavan tulosta ja linkitystapaa

Tyhjennä linkitetty solu

Kaikki luetteloruudun alkiot tulevat valitsemattomiksi

Muutetaan luettelon lähdealueen sisältöä

Luetteloruudun alkiot päivitetään muutoksen mukaisesti. Valinta säilytetään. Tämä voi aiheuttaa linkitetyn solun päivittymisen.


Valintaruutu linkitetyn solun kera

Toimenpide

Tulos

Yhdistelmäruudun muokkauskenttään kirjoitetaan tai valitaan merkintä pudotusluettelosta

Teksti kopioituu linkitettyyn soluun

Tyhjennetään yhdistelmäruudun muokkauskenttä

Linkitetty solu on tyhjennetty

Syötetään linkitettyyn soluun tekstiä tai luku

Teksti tai luku kopioituu yhdistelmäruudun muokkauskenttään

Syötetään linkitettyyn soluun kaava

Kaavan tulos kopioituu yhdistelmäruudun muokkauskenttään

Tyhjennä linkitetty solu

Luetteloruudun muokkauskenttä tyhjenee

Muutetaan luettelon lähdealueen sisältöä

Pudotusluettelon alkiot päivitetään muutoksen mukaisesti. Yhdistelmäruudun muokkauskenttä tai linkitetty solu eivät muutu.


Linkitetyn solun sisältö

Valitaan linkitystapa luetteloruudun ja laskentataulukon linkitetyn solun välille.

 1. Linkitetty sisältö: synkronoidaan valitun luetteloruudun merkinnän tekstisisältö solusisällön kanssa. Valitse "Valittu merkintä".

 2. Linkitetty valinnan sijainti: yksittäisen valitun luetteloruudun alkion sijainti synkronoidaan solun numeerisen arvon kanssa. Valitse "Valitun merkinnän sijainti".

Luettelon sisältö

Tietokantalomakkeilla ominaisuus määrittää tietolähteen lomake-elementin luettelolle. Tätä kenttää voidaan käyttää asiakirjojen arvoluettelon määrittämiseen ilman tietokantayhteyttä.

Tietokantalomakkeissa tietolähde määrää luettelo- tai yhdistelmäruudun merkinnät. Valitusta tyypistä riippuen valinta on tehtävä erilaisten tietolähteiden välillä Luettelon sisältö -kentässä, edellyttäen, että nämä kohteet ovat olemassa tietokannassa. Kaikki Luettelon sisältötyyppi -valinnan mukaiset tietokannan kohteet ovat tässä tarjolla. Jos valitaan "Arvoluettelo" -vaihtoehto tyypiksi, tietokantalomakkeelle voi käyttää viitteitä. Jos esitystä ohjataan SQL-komennolla, SQL-komento syötetään tähän kenttään.

SQL-lauseiden esimerkkejä:

Luetteloruuduille SQL-lause voi saada seuraavan muodon:

SELECT kenttä1, kenttä2 FROM taulu,

Tässä "taulu" on se taulu, jonka aineistoa esitetään ohjausobjektin luettelossa (luettelotaulu). "Kenttä1" on tietokenttä, joka määrittää lomakkeella näkyvät merkinnät; sen sisältö näkyy luetteloruudussa. "Kenttä2" on se taulun kenttä, joka on linkitetty lomaketauluun (arvotaulu) Tietokenttä-ominaisuuden määräämän kentän kautta, jos Sidottu kenttä = 1 on valittu.

Yhdistelmäruuduille SQL-lause voi olla seuraavaa muotoa:

SELECT DISTINCT kenttä FROM taulu,

Tässä "kenttä" on yksi tietokenttä luettelotaulusta "taulu", jonka sisältö esitetään yhdistelmäruudussa.

HTML-asiakirjojen arvoluettelo

HTML-lomakkeille voidaan syöttää arvoluettelo Luettelon sisältöön. Valitaan "Arvoluettelo" Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi. Tässä syötettävät arvot eivät näy lomakkeella ja niitä käytetään näkyvien merkintöjen arvojen sijoittamiseen. Merkinnät, jotka tehdään Luettelon sisältö -kenttään, vastaavat HTML-muotoilukoodia <OPTION VALUE=...>.

Valittujen merkintöjen tiedonsiirrossa luettelo- tai yhdistelmäruudusta molemmat arvojen luettelot, jotka esitetään lomakkeella, huomioidaan. Sekä se, joka oli syötetty Yleistä-välilehden Luettelomerkinnät-kenttään, että se arvoluettelo, joka on syötetty Tiedot-välilehden Luettelon sisältö -kenttään. Jos (ei-tyhjä) teksti on valittuna arvoluettelossa (<OPTION VALUE=...>), se lähetetään. Muutoin ohjausobjektissa näkyvä teksti (<OPTION>) lähetetään.

Jos halutaan, että arvoluettelossa on tyhjä merkkijono, syötetään arvo "$$$empty$$$" Luettelon sisältöön vastaavaan asemaan (kirjainkoko huomioitava). LibreOffice tulkitsee tämän syötteen tyhjäksi merkkijonoksi ja sijoittaa sen vastaavaksi luettelomerkinnäksi.

Seuraavassa taulukossa näkyy, mikä yhteys on HTML:n, JavaScriptin ja LibreOfficen kentän Luettelon sisältö välillä. Esimerkissä käytetään "ListBox1"-nimistä luetteloruutua. Tässä tapauksessa "Item" merkitsee lomakkeella näkyvää luettelomerkintää:

HTML-muotoilukoodi

JavaScript

Merkintä ohjausobjektin arvoluettelossa (Luettelon sisältö)

Siirrettävä aineisto

<OPTION>Item

ei mahdollinen

""

näkyvä luettelomerkintä ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="arvo">Item

ListBox1.options[0].value="arvo"

"arvo"

luettelomerkinnälle sijoitettu arvo ("ListBox1=arvo")

<OPTION VALUE="">Item

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

tyhjä merkkijono ("ListBox1=")


Luettelon sisältötyyppi

Ominaisuus määrää aineiston, jolla luettelo- tai yhdistelmäruudun luettelo täytetään.

"Arvoluettelo"-vaihtoehdolla kaikki Yleistä-välilehden Luettelomerkinnät-kentän syötteet näkyvät ohjausobjektissa. Tietokantalomakkeille voidaan käyttää viitearvoja (katso Arvoluetteloita käyttävät viitearvot -osio).

Jos ohjausobjektin sisältö on luettu tietokannasta, voidaan tietolähteen tyyppi määrittää muilla asetuksilla. Esimerkiksi voidaan valita taulut tai kyselyt.

Lähdesolun alue

Laskentataulukossa kenttään syötetään solualue, josta saadaan luettelo- tai yhdistelmäruudun merkinnät eli alkiot. Jos annetaan monisarakkeinen alue, vain vasemman reunan saraketta käytetään ohjausobjektin täyttämiseen.

Sidottu kenttä

Huomautus-kuvake

Jos Sidottu kenttä-ominaisuuden arvo poistetaan, tulosjoukon ensimmäistä kenttää käytetään esittämiseen ja tietojen vaihtoon.


Tämä luetteloruudun ominaisuus määrää, mikä linkitetyn taulun tietokenttä esitetään lomakkeella.

Jos lomakkeen luetteloruudun on tarkoitus esittää lomaketauluun linkitetyn taulun sisältöä, silloin määritellään Luettelon sisältötyyppi -kentässä, määrätäänkö esitys SQL-komennolla vai haetaanko (linkitetty) taulu. Sidottu kenttä -ominaisuutena oleva indeksi määrittää sen, mihin kyselyn tai taulun tietokenttään luettelokenttä on linkitetty.

Huomautus-kuvake

Sidottu kenttä -ominaisuutta tarvitaan vain lomakkeissa, joista pääsee käsiksi useampaan kuin yhteen tauluun. Jos lomake perustuu vain yhteen tauluun, lomakkeella esitettävä kenttä määräytyy suoraan ominaisuudella Tietokenttä. Jos sen sijaan halutaan luetteloruudun esittävän aineistoa taulusta, joka on linkitetty yhteisen tietokentän kautta nykyiseen tauluun, linkitetty tietokenttä määritellään Sidottu kenttä -ominaisuudella.


Jos valitaan "SQL" Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi, SQL-komento määrää käytettävän indeksin. Esimerkki: jos sellainen SQL-komento kuin "SELECT Kenttä1, Kenttä2 FROM taulun_nimi" määritetään Luettelon sisällöksi, niin vaihtoehdot näkyvät seuraavassa taulukossa:

Sidottu kenttä

Linkki

-1

Valitun listamerkinnän hakemisto linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.

{tyhjä} tai 0

Tietokannan kenttä "Kenttä1" on linkitetty Tietokenttä-ominaisuuden määrittämään kenttään.

1

Tietokannan kenttä "Kenttä2" on linkitetty Tietokenttä-kenttään.


Jos valitaan "Taulu" Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi, taulun rakenne määrittää käytettävän indeksin. Esimerkki: jos tietokannan taulu on valittu Luettelon sisältöön, niin vaihtoehdot näkyvät seuraavassa taulukossa:

Sidottu kenttä

Linkki

-1

Valitun listalla olevan merkinnän hakemisto linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.

{tyhjä} tai 0

Taulun 1. sarake linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.

1

Taulun 2. sarake linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.

2

Taulun 3. sarake linkitetään kenttään, joka määritetään Tietokentässä.


Suodata ehdotus

Kun lomaketta suunnitellaan, "Suodata ehdotus"-ominaisuus voidaan asettaa jokaiselle tekstiruudulle vastaavan Ominaisuus-valintaikkunan Tiedot-välilehdeltä . Myöhemmin suoritettaessa haku suodatustilassa näiden kenttien kaikki tiedot ovat valittavissa. Kenttien sisältö voidaan sitten valita käyttäen automaattista täydennystä. Tämä toiminto vaatii kuitenkin enemmän muistitilaa ja suoritinaikaa, varsinkin käytettäessä laajoja tietokantoja, joten toiminnon käyttöä tulee harkita.

Tietokenttä

Tietokantalomakkeissa voidaan ohjausobjekti linkittää tietokannan kenttään.

On useita mahdollisuuksia:

 1. Ensimmäinen tapaus: lomakkeella on vain yksi taulu

  Tietokentässä määritetään se lähdetietokannan taulun kenttä, jonka sisältö halutaan esittää.

 2. Toinen tapaus: ohjausobjekti kuuluu SQL-kyselyn luomaan alilomakkeeseen.

  Tietokentässä määritetään se SQL-lauseen kenttä, jonka sisältö halutaan esittää.

 1. Kolmas tapaus: Yhdistelmäruudut

  Yhdistelmäruuduille se lähdetiekannan kenttä, johon käyttäjän syöttämä tai valitsema arvo pitää tallentaa, määritetään Tietokenttä-ominaisuudella. Yhdistelmäruudun luettelossa esitetyt arvot perustuvat SQL-lauseeseen, joka on syötetty Luettelon sisällöksi.

 2. Neljäs tapaus: Luetteloruudut

  Lähdetietotaulu ei sisällä esitettävää tietoa, vaan taulun, joka on linkitetty tietolähteeseen yhteisen tietokentän kautta.

  Jos halutaan, että luetteloruutu esittää aineistoa taulusta, joka on linkitetty nykyiseen tietolähdetauluun, Tietokentässä määritetään se lähdetietokannan taulun kenttä, jonka sisältöön luetteloruutu viittaa. Vaihtoehtoisesti voidaan määritellä tietokantakenttä, joka ohjaa tietojen esittämistä lomakkeella. Tämä tietokenttä tarjoaa linkin toiseen tauluun, jos molemmat taulut voidaan linkittää yhteisen tietokentän kautta. Tavallisesti se on tietokenttä, johon on tallennettu yksilölliset tunnistenumerot. Se tietokenttä, jonka sisältö esitetään lomakkeella, on määritelty SQL-lauseella Luettelon sisältö-ominaisuudessa.

Luetteloruudut toimivat viitteillä. Ne voidaan toteuttaa joko SQL-lausein linkitetyillä tauluilla (neljäs tapaus) tai arvoluetteloilla:

Viitteet linkitettyjen taulujen kautta (SQL-lauseet)

Jos luetteloruudun halutaan esittävän sen tietokannan taulun tietoja, joka on linkitetty yhteisen tietokentän kautta tauluun, johon lomake perustuu, lomaketaulun linkkikenttä määritellään Tietokenttä-ominaisuudessa.

Linkki luodaan SQL:n Select-lauseella. Jos Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi on valittu "SQL" tai "SQL [suora]", tuo SQL-lause määritellään Luettelon sisältö -kentässä. Esimerkiksi taulu "Orders" on linkitetty käsiteltävään lomakkeen ohjausobjektiin ja tietokantataulu "Customers" on linkitetty "Orders"-tauluun. SQL-lausetta voi käyttää seuraavasti:

SELECT CustomerName, CustomerNo FROM Customers,

missä "CustomerName" on tietokenttä linkitetystä taulusta "Customers" ja "CustomerNo" on kenttä taulusta "Customers", joka on linkitetty lomaketaulun "Orders" kenttään, joka on määritetty Tietokenttä-ominaisuudessa.

Arvoluetteloita käyttävät viitearvot

Luetteloruuduille voidaan käyttää arvoluetteloita. Arvoluettelot ovat luetteloita, jotka määrittävät viitearvoja. Tätä tapaa käytettäessä lomakkeen ohjausobjekti ei esitä tietokannan kenttien sisältöä, vaan arvoja, jotka on kytketty niihin arvoluettelossa.

Kun käytetään arvoluettelon viitearvoja, lomakkeella ei näy Tietokenttä-ominaisuudessa määritellyn kentän sisältö, vaan kytketyt arvot. Kun Tiedot-välilehdellä valitaan "Arvoluettelo" Luettelon sisältötyyppi -ominaisuudeksi ja kytketään viitearvo lomakkeella näkyvään luetteloriviin Luettelomerkinnät-ominaisuudessa (syötetään Yleistä-välilehdellä), silloin viitearvoja verrataan annettuun tietokenttään. Jos viitearvo vastaa tietokentän sisältöä, liitetyt luettelomerkinnät esitetään lomakkeella.

Tyhjän merkkijonon arvo on NULL

Ominaisuus määrää, miten tyhjää merkkijonoa käsitellään syötteessä. Jos ominaisuus on asetettu (Kyllä), syötemerkkijono, jonka pituus on nolla, tulkitaan NULL-arvoksi. Jos ominaisuutta ei ole asetettu (Ei), syötteet käsitellään sellaisina kuin ne ovat, ilman muunnoksia.

Tyhjä merkkijono on jono, jonka pituus on nolla merkkiä (""). Tavallisesti tyhjäarvo NULL ei ole sama kuin tyhjä merkkijono. Yleensä NULL on käytetty merkitsemään määrittämätöntä arvoa, tuntematonta arvoa, tai että "arvoa ei ole vielä annettu."

Tietokantajärjestelmät eroavat toisistaan ja ne voivat käsitellä tyhjäarvoa NULL eri tavoin. Lisätietoja saa käytetyn tietokannan dokumentaatiosta.

Viitteen arvo (pois)

Laskentataulukon valintaruudut ja pyöreät valintapainikkeet voidaan kytkeä käsiteltävän asiakirjan soluun. Jos ohjausobjekti on valittu-tilassa, se arvo, joka syötetään viitteen arvo (päälle) -ominaisuudeksi, tulee kopioiduksi linkitettyyn soluun. Jos ohjausobjekti on merkitsemätön-tilassa, arvo viitteen arvo (pois) -ominaisuudesta kopioidaan soluun.

Viitteen arvo (päälle)

Viitearvo voidaan liittää pyöreisiin valintapainikkeisiin ja rastittaviin valintaruutuihin. Viitearvo lähetetään palvelimelle web-lomaketta lähetettäessä. Tietokantalomakkeilla syötetty arvo kirjoitetaan ohjausobjektiin liitettyyn tietokannan kenttään.

Web-lomakkeen viitearvot

Viitearvot ovat käyttökelpoisia, kun suunnitellaan web-lomake, jonka ohjausobjektin tilatiedot siirretään palvelimelle. Kun käyttäjä napsauttaa ohjausobjektia, vastaava viitearvo lähetetään palvelimelle.

Esimerkiksi jos käytössä on kaksi ohjausobjektia vaihtoehdoille "naisellinen" ja "miehekäs" ja annetut viitearvot ovat 1 "naisellinen"-kentälle ja 2 "miehekäs"-kentälle, arvo 1 lähetetään palvelimelle, jos käyttäjä napsauttaa "naisellinen"-kenttää ja arvo 2 lähetetään, jos "miehekäs"-kenttää napsautetaan.

Tietokantalomakkeen viitearvot

Tietokantalomakkeillekin voidaan määrittää valintanapin tai valintaruudun tila viitearvoa käyttäen ja tallentaa tilatieto tietokantaan. Jos esimerkiksi on asetettu kolme vaihtoehtoa: "kesken", "valmis" ja "uusinta" sekä niille vastaavat viitearvot: "KE", "OK" ja "UU", nämä viitearvot ilmestyvät tietokantaan, jos vastaavaa valintaa napsautetaan.