Yleistä

Yleistä-välilehdellä voidaan määrittää lomakkeen ohjausobjektien yleisiä ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet vaihtelevat ohjausobjektista riippuen. Kaikkia oheisia ominaisuuksia ei ole kaikissa ohjausobjekteissa.

Toiminnon aloitustavat:

Avaa valitun lomake-elementin kohdevalikko - valitse Ohjausobjekti - Yleistä-välilehti

Avaa Lomakkeen ohjausobjektit -palkki tai Lomakkeen rakenne -palkki, valitse Ohjausobjekti-kuvake - Yleistä-välilehti


Huomautus-kuvake

Vietäessä asiakirja nykyisestä muodostaan HTML-muotoon, nykyisiä ohjausobjekteja ei viedä, vaan oletusobjektit. Oletusarvot on määritetty - ohjausobjektin tyypistä riippuen - ominaisuuksien oletusarvoina (esimerkiksi tekstikentissä), oletustiloina (valintaruuduille ja valintanapeille) tai oletusvalintoina (luetteloruuduille).


Aika enint.

Määritetään aika-lukema, jota käyttäjän syöttämät arvot eivät voi ylittää.

Aika väh.

Ominaisuus määrittää pienimmän aikamäärän, jonka käyttäjä voi syöttää.

Ajan muoto

Ominaisuudella määrätään sopiva muotoilu aika-arvojen esittämiselle.

Ankkuri

Määritetään se, mihin ohjausobjekti ankkuroidaan.

Arvo

Piilotetussa ohjausobjektissa, ominaisuuteen Arvo voidaan syöttää tietoja, jotka periytyvät piilotetussa ohjausobjektissa. Tämä tieto voidaan siirtää lähettämällä lomake.

Arvo enint.

Numeerisille ja valuuttakentille voidaan määrittää enimmäisarvo, jonka käyttäjä voi syöttää.

Arvo väh.

Numeerisille ja valuuttakentille voidaan asettaa alaraja-arvo käyttäjän syötteille.

Askelluspainike

Numeeriset kentät, valuuttakentät, päivämäärä- ja aikakentät voidaan sovittaa askelluspainikkeiksi lomakkeelle.

Automaattinen täyttö

Automaattinen täyttö -toiminto esittää edellisten syötteiden luettelon ennen kenttään kirjoittamisen aloittamista.

Desimaalitarkkuus

Ominaisuudella asetetaan numeeristen ja valuuttakenttien desimaalipilkun jälkeen näkyvien numeroiden lukumäärä.

Ehdoton rajoitus

Ohjausobjektien kentissä, joihin hyväksytään muotoiltuja syötteitä (päivämäärä, aika ja niin edelleen), voi olla muodon tarkistus. Jos ehdoton rajoitus on aktiivinen (Kyllä), vain sallitut merkit hyväksytään. Esimerkiksi päivämääräkenttään hyväksytään vain numerot ja erotinmerkit; kaikki näppäimistöltä kirjoitetut kirjainsyötteet jätetään huomiotta.

Fontti

Ohjausobjektikentille, joissa on näkyvää tekstiä tai otsikoita, valitaan käytettävä näyttöfontti. Merkki-valintaikkunan avaamiseksi napsautetaan ... -painiketta. Valittua kirjasintyyppiä käytetään ohjausobjektin kentissä ja taulukon ohjausobjektin kentissä.

Grafiikan tasaus

Kohdistusasetuksia ovat vasen-, oikea- ja keskitetty tasaus. Nämä asetukset ovat käytettävissä seuraavissa osatekijöissä:

  1. selitekenttien otsikot (selitteet)

  2. tekstikenttien sisältö

  3. taulukkokenttien sisältö taulukon ohjausobjektin sarakkeissa

  4. kuvitus tai teksti, jota käytetään painikkeissa

    Huomautus-kuvake

    Tasausasetus painikkeiden kuville on nimeltään Grafiikan tasaus.


Iso muutos

Ominaisuus määrittää mikä hissin sijaintiarvo lisätään tai vähennetään, kun käyttäjä napsauttaa vierityspalkin pohjaa.

Kehys

Käyttäjä voi myös määrittää kohdekehyksen, joka näyttää URL:n, joka avautuu, kun napsautetaan painiketta, johon on kytketty Avaa asiakirja/web-sivu -toiminto.

Jos kenttää napsautetaan, luettelosta voidaan määrittää mihin kehykseen asiakirja tullaan lataamaan. Seuraavat vaihtoehdot ovat olemassa:

Merkintä

Selite

_blank

Seuraava asiakirja luodaan uuteen tyhjään kehykseen.

_parent

Seuraava asiakirja luodaan isäkehykseen. Jos isää ei ole, asiakirja luodaan samaan kehykseen.

_self

Seuraava asiakirja luodaan samaan kehykseen.

_top

Seuraava asiakirja luodaan korkeimman tason ikkunaan, se tarkoittaa hierarkian tasoltaan ylintä kehystä; jos kohdistettu kehys on jo ylin ikkuna, asiakirja luodaan kohdistettuun kehykseen.


Huomautus-kuvake

Kehys-ominaisuus soveltuu HTML-lomakkeisiin, muttei tietokantalomakkeisiin.


Kirjoitussuojattu

Kirjoitussuojattu-ominaisuus voidaan antaa kaikille ohjausobjekteille, joihin käyttäjällä voisi syöttää tekstiä. Jos kirjoitussuojattu-ominaisuus annetaan kuvakentälle, joka käyttää tietokannan kuvia, käyttäjä ei voi lisätä uusia kuvia tietokantaan.

Kohdistus napsauttamalla

Kun tämä asetus on "Kyllä", painike kohdistuu sitä napsauttamalla.

Kolmiarvoinen

Määritetään, voiko valintaruudussa esittää linkitetyn tietokannan NOLLA-arvoa TOSI- ja EPÄTOSI-arvojen lisäksi. Toiminto on käytettävissä vain tietokannoissa, joissa hyväksytään kolme tilaa: TOSI, EPÄTOSI ja NOLLA.

Huomautus-kuvake

Kolmiarvoinen-ominaisuus on määritelty vain tietokantalomakkeille, ei HTML-lomakkeille.


Korkeus

Määritetään ohjausobjektin korkeus.

Kuvakkeen koko

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

Kuvat

Kuvapainikkeella on Kuvat-ominaisuus. Kuvat-ominaisuus määrittää painikkeessa esitettävän kuvatiedoston polun ja nimen. Jos kuvatiedosto valitaan ... -painikkeella, polku ja tiedostonimi tulevat samalla tekstikenttään.

Käytössä

Jos ohjausobjektilla ominaisuus "Käytössä" on Kyllä-tilassa, lomakkeen käyttäjä voi käyttää ohjausobjektia. Jos ominaisuus on Ei-tilassa, ohjausobjekti ei ole käytettävissä ja esitetään harmaan värisenä.

Leveys

Asetetaan taulukon ohjausobjektin sarakeleveys yksiköissä, jotka on määritetty LibreOffice-moduulin asetuksissa. Tarvittaessa arvo voidaan syöttää mittayksikön kera, esimerkiksi 2 cm.

Leveys

Määritetään ohjausobjektin leveys.

Lisäys-/vähennysarvo

Määritetään miten suurin välein vähennys- tai lisäysmuutos tehdään jokaisella askelluspainikkeen painalluksella.

Lisäys-/vähennysarvo (sisäinen askelluspainike)

Määritetään arvoväli numeerisille ja valuuttojen askelluspainikkeille. Käyttämällä nuolipainikkeita askelluspainike lisää tai vähentää arvoa asetetun arvovälin kerrallaan.

Luettelomerkinnät

Näppäimistön käytöstä löytyy tarvittaessa vihjeitä.

Käyttäjälle esivalmis oletusmerkintä valitaan yhdistelmäruudun Oletusvalinta-kentän valintaikkunassa.

Huomautus-kuvake

Tässä tehtävät luettelomerkinnät ovat mahdollisia lomakkeessa vain kun Tiedot-välilehden Luettelon sisältötyyppi -kenttään valitaan "Arvoluettelo".


Kun ei haluta, että luettelomerkinnät kirjoitettaisiin tietokantaan tai siirrettäisiin vastaanottajalle web-lomakkeella, vaan mieluummin käytetään arvoja, jotka eivät ole näkyviä lomakkeella, voidaan luettelomerkintöjä liittää toisiin arvoihin arvoluettelossa. Arvoluettelo määritetään Tiedot-välilehdellä. Kentässä Luettelon sisältötyyppi valitaan vaihtoehto "Arvoluettelo". Sitten syötetään ne arvot Luettelon sisältö -kenttään, jotka on liitetään vastaaviin lomakkeella näkyviin merkintöihin. Arvojen järjestys on merkitsevä oikealle kytkennälle.

Huomautus-kuvake

HTML-asiakirjoissa luettelomerkinnät, jotka syötetään Yleistä-välilehdellä, vastaavat HTML-muotoilukoodia <OPTION>; luettelomerkinnät, jotka syötetään Tiedot-välilehdellä Luettelon sisältö -kenttään vastaavat <OPTION VALUE=...> -muotoilukoodia.


Monivalinta

Voidaan sallia useampien kohteiden valinta luetteloruudusta.

Muotoilu

Ominaisuus määrittää ohjausobjektin muotoilukoodin. Napsautetaan ...-painiketta ja valitaan muotoilukoodi.

Nimi

Jokaisella ohjausobjektilla ja lomakkeella on Nimi-ominaisuus, jolla se tunnistetaan. Nimi näkyy lomakeselaimessa ja nimeä käyttäen ohjausobjektiin voi viitata makrosta. Oletuksena objekteille annetaan nimi, joka muodostuu objektityypin englantilaisesta nimityksestä ja mahdollisesta numerosta.

Huomautus-kuvake

Kun käytetään makroja, on varmistettava, että ohjausobjektien nimet ovat ainutlaatuisia.


Nimeämällä voidaan myös ryhmitellä ohjausobjekteja, jotka kuuluvat toiminnallisesti yhteen, kuten valintanappeja. Ryhmittely tehdään niin, että ryhmän kaikille jäsenille annetaan sama nimi: ohjausobjektit, joilla on sama nimi, muodostavat ryhmän. Ohjausobjektien ryhmittely voidaan esittää näkyvästi käyttämällä ryhmäruutua.

Näkyvä

Määrätään, onko ohjausobjekti näkyvä käyttötilassa. Suunnittelutilassa ohjausobjekti on aina näkyvä.

Mikäli ominaisuudelle on asetettu "Kyllä" (oletus) -arvo, tämä ei välttämättä tarkoita, että ohjausobjekti näkyisi näytöllä. Laskettaessa ohjausobjektin todellista näkyvyyttä huomioidaan lisärajoituksia. Esimerkiksi Writerin piilotetussa osassa sijaitseva ohjausobjekti ei näy ollenkaan, ellei osaa tehdä näkyväksi.

Jos ominaisuuden arvoksi on asetettu "Ei", ohjausobjekti on aina piilotettu käyttötilassa.

Vanhemmat OpenOffice.org-versiot aina 3.1:een asti ohittavat tämän ominaisuuden ilmoitusta tekemättä, kun niissä luetaan asiakirjoja, joissa tätä käytetään.

Näkyvä koko

Ominaisuus määrää vierityspalkin hissin koon "arvoyksiköissä". Arvo ("Vierityksen määrä enint." miinus "Vierityksen määrä väh.") / 2 antaa tulokseksi vierityspalkin hissin, joka vie puolet vierityspalkin tilasta.

Jos arvo on asetettu 0, silloin hissin leveys ja korkeus ovat samat.

Ohjeen URL-osoite

Määritetään URL-kieliopin mukainen erätunnus, joka viittaa ohjeasiakirjaan, joka voidaan avata ohjausobjektikentän avulla. Tämä ohjausobjektin ohje voidaan avata, jos kohdistus on ohjausobjektissa ja käyttäjä painaa F1-näppäintä.

Ohjeteksti

Kenttä tarjoaa mahdollisuuden kirjoittaa ohjeteksti, joka näkyy ohjausobjektin vihjeenä. Vihjeteksti näkyy käyttötilassa, kun hiiren osoitin siirretään ohjausobjektin päälle.

URL-tyypin painikkeille, ohjeteksti näkyy laajennettuna vihjeenä sen URL-osoitteen asemesta, joka on syötetty URL-kenttään.

Ohjeteksti

Jokaisessa ohjausobjektissa voidaan määrittää lisätiedot tai objektia kuvaileva teksti. Tämä ominaisuus auttaa ohjelmoijaa tallentamaan tietoja, joita voi käyttää ohjelmakoodissa. Kenttää voi käyttää muuttujille tai muille arvotettaville parametreille.

Oletusaika

Asetetaan oletusaika.

Oletusarvo

Ominaisuus asettaa ohjausobjektikentän oletusarvon. Esimerkiksi kun lomake avataan, oletusarvo tulee kenttään.

Oletusasetusten palautukseen käytettävälle (reset-)painikkeelle Oletusarvo-merkintä määrittää ohjausobjektin tilan, jos painike aktivoidaan käyttäjän toimin.

Oletuspainike

Oletuspainike-ominaisuus määrää, että sitä vastaava painike toimii, kun painetaan Return-näppäintä. Kun avataan valintaikkuna tai lomake, eikä vielä ole tehty mitään jatkotoimia, se painike, jolla on tämä ominaisuus, on oletuspainike.

Huomautus-kuvake

Tämän ominaisuuden saa kytkeä vain yhteen yksittäiseen painikkeeseen asiakirjassa


Käytettäessä web-lomaketta tämä ominaisuus voi tulla kyseeseen hakumaskeissa. Nämä ovat muokkausmaskeja, joissa on tekstikenttä ja lähetyspainike. Hakutermi syötetään tekstikenttään ja haku käynnistetään aktivoimalla painike. Jos kuitenkin painike on määritetty oletuspainikkeeksi, hakutermin asettamisen jälkeen riittää pelkkä Enterin painallus käynnistämään haun.

Oletuspäivämäärä

Asetetaan oletuspäivämäärä.

Oletusteksti

Ominaisuus asettaa tekstiruudun tai yhdistelmäruudun oletustekstin.

Oletusteksti

Rajoitetuissa kentissä voidaan määrittää kirjainmaski. Se sisältää lomakkeen alkuarvot ja se näkyy aina lomakkeen lataamisen jälkeen. Käyttämällä muokkausmaskin eli rajoituslausekkeen merkkikoodeja voidaan määrätä, mitä merkkejä käyttäjä voi kirjoittaa rajoitettuun kenttään.

Huomautus-kuvake

Kirjainmaskin pituus tulisi olla aina muokkausmaskia vastaava. Jos näin ei ole, kirjainmaskia joko leikataan tai täytetään välilyönneillä muokkausmaskia vastaavaksi.


Oletustila

Ominaisuus määrittää, onko valintapainike-nappi tai valintaruutu valittu-tilassa oletuksena vai ei.

Oletusasetusten palautukseen käytettävässä (reset-)painikkeessa ohjausobjektin tila on määritettävissä, jos painike aktivoidaan käyttäjän toimin.

Ryhmitellyille valintanapeille ryhmän tila, joka vastaa oletusasetusta, määritellään Oletustila-ominaisuudella.

Oletusvalinta

Määritetään se luetteloruudun merkintä, joka on oletuksena.

Oletusasetusten palautukseen käytettävälle (reset-)painikkeelle Oletusvalinta-merkintä määrittää luetteloruudun tilan, jos painike aktivoidaan käyttäjän toimin.

Luetteloruuduissa, joissa on arvoluettelo, voidaan valita ... -painike, jolla avataan Oletusvalinta-ikkuna.

Oletusvalinta-ikkunassa valitaan merkintä, joka halutaan merkitä valituksi luetteloruudun sisältävää lomaketta avattaessa.

Pieni muutos

Ominaisuus määrittää mikä hissin sijaintiarvo lisätään tai vähennetään, kun käyttäjä napsauttaa vierityspalkin nuolipainiketta.

Piilota valinta

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Pudotus

Kentässä, jossa on pudotusominaisuus, on lisänä nuolipainike, jolla merkintöjen luettelo avataan hiiren napsautuksella. Rivimäärä-kohdassa voidaan määrittää kuinka monta riviä pudotustilassa on näkyvissä. Pudotusominaisuus on yhdistelmäkentissä.

Yhdistelmäruuduissa, jotka lisätään taulukon ohjausobjektiin sarakkeina, on aina pudotusominaisuus oletuksena.

Päivämäärä enint.

Määritetään päivämääräarvo, jota käyttäjän syöttämät arvot eivät voi ylittää.

Päivämäärä vähint.

Määritetään varhaisin päivämäärä, jonka käyttäjä voi syöttää.

Päivämäärän muotoilu

Päivämääräkentille voidaan määrittää päivämäärän muoto.

Huomautus-kuvake

Kaikki muotoillut kentät (päivämäärä, aika, valuutta, numeerinen) tulevat muotoilluksi valittuun muotoon heti kun niistä poistutaan riippumatta syötteen muodosta.


Rajoituslauseke

Määrittämällä erityiset merkkikoodit rajoitettuun kenttään voidaan määrätä, mitä käyttäjä voi syöttää kenttään.

Muokkausmaskin eli rajoituslausekkeen pituus määrittää syötettävien merkkien määrän. Jos käyttäjä kirjoittaa yhdenkin merkin, joka ei sovi rajoituslausekkeeseen, koko syöte hylätään käyttäjän jättäessä kentän. Alla olevat merkit ovat käytettävissä muokkausmaskissa:

Merkki

Selite

L

Tekstivakio. Tätä kohtaa ei voi muokata. Merkki esitetään kirjainmaskin vastaavassa kohdassa.

a

Yksi merkeistä a...ö tai A...Ö voidaan syöttää tähän kohtaan. SUURaakkoset eivät muunnu pienaakkosiksi.

A

Yksi merkeistä A...Ö voidaan syöttää tähän kohtaan. Jos syötetään pienaakkosia, ne muunnetaan SUURaakkosiksi.

c

Yksi merkeistä a...ö tai A...Ö tai 0...9 voidaan syöttää tähän kohtaan. SUURaakkoset eivät muunnu pienaakkosiksi.

C

Yksi merkeistä a...ö tai A...Ö voidaan syöttää tähän kohtaan. Jos syötetään pienaakkosia, ne muunnetaan SUURaakkosiksi.

N

Vain merkit 0-9 voidaan lisätä.

x

Kaikkia tulostuvia merkkejä voidaan syöttää.

X

Kaikki tulostuvat merkit voidaan syöttää. Syötetyt pienet kirjaimet muuntuvat SUURaakkosiksi.


Esimerkiksi oletustekstille eli merkkimaskille "__.__.2009" voidaan määrittää muokkausmaski "NNLNNLLLLL", niin että käyttäjä voi kirjoittaa vain neljä numeroa syöttäessään tietoja.

Reuna

Niille ohjausobjekteille, joilla on kehys, voidaan määrittää reunan esitystapa käyttämällä Reuna-ominaisuutta. Valittavat vaihtoehdot ovat "ilman kehystä", "kolmiulotteinen ulkoasu" tai "litteä".

Reunan väri

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

Rivikorkeus

Ominaisuudella annetaan taulukon ohjausobjekteissa rivinkorkeudelle arvo. Tarvittaessa voidaan arvo syöttää sopivin mittayksiköin, esimerkiksi: 2 cm.

Rivimäärä

Yhdistelmäruuduissa, joissa on pudotusominaisuus, voidaan määrittää kuinka monta riviä pudotusluettelossa esitetään. Niissä ohjausobjektikentissä, joissa ei ole pudotusominaisuutta, rivien näyttö määräytyy kentän suuruuden ja fontin koon mukaan.

Salasanan merkit

Sitä tilannetta varten, kun käyttäjä kirjoittaa salasanan, voidaan määrittää, mikä merkki esitetään kirjoitettavien merkkien tilalla. Salasanan merkki -ominaisuudeksi annetaan haluttu merkki.

Vihje-kuvake

Merkit ja niiden ASCII-koodit näkyvät Lisää erikoismerkki -valintaikkunassa (Lisää - Merkki).


Sanajako

Teksti esitetään useammalla kuin yhdellä rivillä. Tekstiruuduissa sallitaan rivinvaihdot, niin että voidaan kirjoittaa monirivisiä tekstejä. Rivinvaihto saadaan aikaan painamalla Enter-näppäintä.

Sarkain

Sarkain-ominaisuus määrittää, onko ohjausobjektikenttä valittavissa Sarkain-näppäimellä vai ei. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

Ei

Sarkain-näppäintä käytettäessä objekti ohitetaan.

Kyllä

Objekti voidaan valita Sarkaimella.


Sarkainjärjestys

Sarkainjärjestys-ominaisuus määrää, missä järjestyksessä kohdistus siirtyy lomakkeen ohjausobjekteissa, kun painetaan Sarkain-näppäintä. Lomakkeessa, jossa on enemmän kuin yksi ohjausobjekti, kohdistus siirtyy seuraavaan ohjausobjektiin Sarkain-näppäintä painamalla. Kohdistuksen siirtymisjärjestys määritetään Sarkainjärjestys-indeksillä.

Huomautus-kuvake

Sarkainjärjestys-ominaisuus ei ole voimassa Piilotetuilla ohjausobjekteilla. Tarvittaessa tämän ominaisuuden saa asetettua myös kuvapainikkeille ja kuvan ohjauksen objekteille, jolloin nämä ohjausobjektit ovat valittavissa Sarkaimella.


Kun lomaketta luodaan, lisätylle ohjausobjektikentälle tulee samalla indeksi; jokaisen uuden ohjausobjektin sarkainindeksi kasvaa 1:llä edellisestä. Jos yhden ohjausobjektin indeksiä mennään muuttamaan, muiden indeksit päivittyvät samalla. Niillekin elementeille, joita ei voi kohdistaa (sarkain = Ei), annetaan numero. Nämä ohjausobjektit kuitenkin ohitetaan Sarkain-näppäintä käytettäessä.

Eri ohjausobjektien indeksit ovat helposti määritettävissä Sarkainjärjestys-valintaikkunassa.

Selite

Selite-ominaisuudella asetetaan ohjausobjektille nimiketeksti, joka näkyy lomakkeessa. Tämä ominaisuus määrittää näkyvän etiketin tai tietokentän sarakeotsikon taulukon ohjausobjektilomakkeella.

Kun uusi ohjausobjekti luodaan, esimääritettyä, Nimi-ominaisuudessa olevaa, kuvausta käytetään ohjausobjektin selitteeksi. Tuo selite kostuu ohjausobjektin suomennetusta nimestä ja mahdollisesta kokonaisluvusta (esimerkiksi Painike1). Selite-ominaisuuden avulla käyttäjä voi antaa ohjausobjektille nimikkeen, joka kuvastaa sen käyttöä. Merkintää voi muuttaa, kun haluaa liittää ohjausobjektiin kuvaavan otsikon, joka näkyy lomakkeella käyttäjälle.

Monirivisten otsikkojen luomiseksi avataan yhdistelmäruutu nuolipainikkeella. Rivin vaihdon saa syötettyä painamalla Vaihto++Enter.

Huomautus-kuvake

Selite-ominaisuus on käytettävissä vain lomake-elementin otsikointiin käyttöliittymässä näkyvällä tavalla. Makroja käytettäessä ohjausobjektiin viitataan aina ajonaikaisesti Nimi-ominaisuudella.


Selitekenttä

Määritetään ohjausobjektin selitteen lähde. Selitekentän tekstiä käytetään tietokantakentän nimen asemesta, esimerkiksi suodatinselaimessa, Etsi-valintaikkunassa ja sarakkeen nimenä taulunäkymässä.

Selitteen yksi kirjain voidaan määrittää pikanäppäimeksi, jota käyttäjä voi painaa näppäimistöltään ohjausobjektiin siirtymiseksi, lisäämällä tilde(~) -merkki kyseisen selitekirjaimen eteen.

Vain ryhmäkehyksen teksti on käytettävissä selitteenä valintanapeille. Tämä teksti koskee kaikkia valintappeja samassa ryhmässä.

Kun napsautetaan kentän viereistä ... -painiketta, esille tulee Selitekentän valinta -ikkuna. Selite valitaan luettelosta.

Valitaan Ei määritystä -ruutu, kun halutaan poistaa linkki ohjausobjektin ja kytketyn selitekentän välillä.

Siirtyminen

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Siirtymistyökalurivi

Määritetään, onko taulukon ohjausobjektin alareunassa siirtymistyökalurivi navigointipainikkein.

SijaintiX

Määritetään ohjausobjektin x-sijainti suhteessa ankkuriin.

SijaintiY

Määritetään ohjausobjektin y-sijainti suhteessa ankkuriin.

Sijoittelu

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Skaalaa

Muutetaan kuvan kokoa sopimaan ohjausobjektiin.

Suodatus / lajittelu

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Suunta

Ominaisuus määrää vierityspalkin tai askelluspainikkeen suunnan joko pysty- tai vaakatasoon.

Suurin tekstin pituus

Teksti- ja yhdistelmäruuduille voidaan määrittää merkkien enimmäismäärä, jotka käyttäjä voi syöttää. Jos tämä ohjausobjektin ominaisuus on määrittämättä, oletusarvon on nolla.

Jos ohjausobjekti on kytketty tietokantaan ja tekstin pituus hyväksytään tietokantakentän määrityksestä, tekstin pituusarvoa ei pidä antaa tässä. Tietokannan asetukset hyväksytään vain, kun ohjausobjektin ominaisuutta ei olla määritetty ("Not Defined" -tila).

Symboli etuliitteenä

Ominaisuus määrää, näytetäänkö valuuttasymboli ennen vai jälkeen lukuarvon valuuttakentässä. Oletuksena on, ettei valuuttasymboli ole etuliitteenä.

Symbolin väri

Määritetään ohjausobjektin symbolien väri, esimerkiksi vierityspalkin nuolien väri.

Taustaväri

Taustaväri on saatavilla useimpiin ohjausobjektien kentistä. Kun napsautetaan Taustaväri-kenttää, avautuu luettelo, jossa on valittavissa lukuisia värejä. "Oletus" -valinta käyttää järjestelmän asetuksia. Jos tarvittava väri ei ole luettelossa, napsautetaan ... -painiketta, jolloin voi määritellä värin Väri-valintaikkunassa.

Tekstirivit päättyvät merkintään

Ominaisuudella valitaan tekstiruuduissa käytetty rivinloppumerkki, kun kirjoitetaan tekstiä tietokannan tietueeseen.

Tekstityyppi

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

Varoitus-kuvake

Jos valitaan tyyppi "Muotoiltu monirivinen", ohjausobjektia ei voi sitoa tietokannan kenttään.


Huomautus-kuvake

Tämän ohjausobjektin nimi on "Usean rivin syöttö" taulukon ohjausobjektin sisällä tekstisarakkeessa.


Tietueen käsittely

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Tietuemerkki

Määrittää, näytetäänkö ensimmäinen sarake riviselittein, jolloin kohdistettu tietue merkitään nuolella.

Toimenpide

Navigointitoimintoja hyödyntäen voi käyttäjä suunnitella omat navigointipainikkeensa.

Alla oleva taulukko kuvaa toiminnot, joita painikkeeseen voi kytkeä.

Toimenpide

Kuvaus

Ei mikään

mitään toiminto ei tapahdu.

Lähetä lomake

lähettää aineiston, joka on syötetty käsiteltävän lomakkeen ohjausobjektin kenttään osoitteeseen, joka on määritetty Lomakkeen ominaisuuksissa kentässä URL-osoite.

Vietäessä PDF-tiedostoksi URL kirjoitetaan lomakkeen omaisuuksien "URL-osoite" -tekstikenttään.

Tyhjennä lomake

palauttaa asetukset muissa ohjausobjektikentissä esiastetuiksi oletusarvoiksi (oletustila, oletusvalinta, oletusarvo).

Avaa asiakirja/web-sivu

avaa URL:n, joka on määritetty URL-osoitteessa. Käytettävissä on Kehys-kenttä kohdekehyksen määrittämiseen.

Ensimmäinen tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen ensimmäiseen tietueeseen.

Edellinen tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen edelliseen tietueeseen.

Seuraava tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen seuraavaan tietueeseen.

Viimeinen tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen viimeiseen tietueeseen.

Tallenna nykyinen tietue

kohdistettu tietue tallennetaan, jos tarpeen.

Kumoa: tietomerkintä

perutaan kohdistetun tietueen muutokset.

Uusi tietue

siirtää kohdistetun lomakkeen lisäysriville.

Poista tietue

Poistetaan nykyinen tietue.

Päivitä lomake

ladataan uudestaan uusin tallennettu versio nykyisestä lomakkeesta.


Toista

Määritetään, toistaako ohjausobjekti, kuten askelluspainike, toimintaansa kun hiiren painike jätetään napsautuksen jälkeen pohjaan.

Tuhatlukuerotin

Numeerisiin ja valuuttakenttiin voidaan määrittää tuhaterottimien käyttö.

Tulosta

Määritetään, näkyykö ohjausobjektin kenttä tulosteessa vai ei.

Tyyli

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

URL-osoite

Kirjoitetaan avaa asiakirja / web-sivu -painiketyyppiä varten URL-tiedot URL-osoite -kenttään. Osoite avautuu oletusselaimeen painiketta napsauttaen.

Jos hiiren osoitin siirretään painikkeen päälle käyttötilassa URL ilmestyy laajennettuna vihjeenä, edellyttäen, ettei muita ohjetekstejä ei ole annettu.

Vaihda

Määritellään painike toimimaan kuin vaihtopainike. Jos vaihto-ominaisuus asetetaan "Kyllä"-tilaan, ohjausobjektin tila vaihtelee "valittu" ja "ei valittu" tiloissa napsauteltaessa painiketta tai paineltaessa välilyöntiä painikkeen ollessa kohdistettu. Tilassa "valittu" painike näyttää "sisään painetulta".

Valuuttasymboli

Valuuttakenttään voi esimääritellä valuuttasymbolin kirjoittamalla merkin tai merkkijonon valuuttasymboli-ominaisuudeksi.

Vierityksen määrä enint.

Ominaisuus määrittää vierityspalkin enimmäisarvon.

Vierityksen määrä väh.

Ominaisuus määrittää vierityspalkin vähimmäisarvon.

Vierityksen määrän oletus

Ominaisuus määrittää vierityspalkin hissin oletussijainnin arvon.

Vieritys hiiren rullalla

Asetus määrää, muuttuuko arvo hiiren rullaa vieritettäessä. Ei koskaan: arvo ei muutu. Kohdistettuna: (oletus) arvo muuttuu, kun ohjausobjekti on kohdistettu, hiiri osoittaa ohjausobjektia ja rullaa vieritetään. Aina: arvo muuttuu, kun hiiri osoittaa ohjausobjektia ja rullaa vieritetään riippumatta siitä, mikä ohjausobjekti on kohdistettuna.

Vierityspalkit

Lisätään määrätty vierityspalkkityyppi tekstiruutuun.

Viivytä

Määritetään tapahtumien toistumisen viive millisekunneissa. Toistuva tapahtuma esiintyy, kun napsautetaan nuolipainiketta, vierityspalkin taustaa tai siirtymistyökalurivin tietueiden navigointipainikkeita ja hiiren painike jätetään pohjaan joksikin aikaa. Arvo voidaan syöttää kelvokkain yksiköin, esimerkiksi 2 s tai 500 ms.