Ohjausobjektin ominaisuudet

Avataan valintaikkuna, jossa muokataan valitun ohjausobjektin ominaisuuksia.

Toiminnon aloitustavat:

Avaa valitun lomake-elementin kohdevalikko - valitse Ohjausobjekti

Kuvake

Ohjausobjekti


Huomautus-kuvake

Ominaisuudet-valintaikkuna on avattavissa vain, kun suunnittelutilassa on joku ohjausobjekti valittuna.


Kun tietoja syötetÀÀn Ominaisuudet-valintaikkunassa, moniriviset syötteet ovat mahdollisia tietyissÀ alas vedettÀvissÀ yhdistelmÀruuduissa. TÀmÀ koskee kaikkia kenttiÀ, joihin voi syöttÀÀ SQL-lauseita, samoin kuin teksti- ja selitekenttien ominaisuuksia. NÀmÀ kentÀt voi avata ja kirjoittaa tekstiÀ avattuun luetteloon. Seuraavat pikanÀppÀimet ovat toiminnassa:

NÀppÀinyhdistelmÀ

Toiminta

+alanuolinÀppÀin

Avataan yhdistelmÀruutu.

+YlÀnuoli

Suljetaan yhdistelmÀruutu.

Vaihto+Enter

LisÀtÀÀn uusi rivi.

YlÀnuolinÀppÀin

Asetetaan kohdistin edelliselle riville.

AlanuolinÀppÀin

Kohdistin siirtyy seuraavalle riville.

Enter

KentÀn syöte pÀÀttyy ja kohdistin siirtyy seuraavaan kenttÀÀn.


Luettelo- ja yhdistelmÀruutujen tapaan luettelo voidaan avata tai sulkea kentÀn lopun nuolivalitsimesta hiiren napsautuksella. Syöte voidaan kuitenkin tehdÀ joko avattuun luetteloon tai ylinnÀ olevaan tekstikenttÀÀn. Poikkeuksen tekevÀt ne ominaisuudet, joissa odotetaan luetteloesitystÀ, kuten esimerkiksi LuettelomerkinnÀt, joka voidaan asettaa Luetteloruutu- ja YhdistelmÀruutu-ohjausobjekteissa. NÀissÀ voidaan muokata merkintöjÀ vain, kun luettelo on auki.

YleistÀ

YleistÀ-vÀlilehdellÀ voidaan mÀÀrittÀÀ lomakkeen ohjausobjektien yleisiÀ ominaisuuksia. NÀmÀ ominaisuudet vaihtelevat ohjausobjektista riippuen. Kaikkia oheisia ominaisuuksia ei ole kaikissa ohjausobjekteissa.

Tiedot

Tiedot-vÀlilehdellÀ voidaan valittuun ohjausobjektiin kytkeÀ tietolÀhde.

Tapahtumat

Tapahtumat-vÀlilehdellÀ voidaan kytkeÀ makroja tapahtumiin, joita esiintyy lomakkeen ohjausobjektin kentissÀ.

Aineisto (XML-lomakeasiakirjoille)

XML-lomakeasiakirjan ominaisuusvalintaikkunan Tiedot-vÀlilehdellÀ on joitakin XML-lomakkeiden asetuksia.