Muotoillun kentän erityisominaisuuksia

Muotoilu: Käyttäjä voi asetella Muotoilu-ominaisuutta napsauttamalla ... -painiketta Muotoilu-rivillä valintaikkunassa Ominaisuudet: Muotoiltu kenttä. Esille saadaan Lukumuoto-valintaikkuna.

Jos muotoiltu kenttä on kytketty tietokannan tekstikenttään, kenttään tulevat syötteet käsitellään tekstinä. Jos muotoiltu kenttä on kytketty sellaiseen tietokannan kenttään, jonka sisältö voidaan esittää lukuna, syötteet käsitellään lukuina. Päivämäärät ja kellonajat käsitellään sisäisesti lukuina.

Arvo väh. ja Arvo enint.: Muotoillulle kentälle voidaan syöttää numeerisen arvon ala- ja ylärajat. Kenttien väh. ja enint. arvot määrittävät sen, miten aineiston arvot näkyvät tuloksena (esimerkki: Arvo väh. on 5 ja kytketyn tietokannan kentässä on kokonaisluku 3. Näkyvänä tuloksena on 5, mutta arvo tietokannassa pysyy muuttumattomana) ja sen, miten arvot syötetään (esimerkki: Arvo enint. on 10 ja syötetään 20. Syöte muutetaan ja arvo 10 kirjoitetaan tietokantaan). Jos kentät Arvo väh. ja Arvo enint. jätetään tyhjiksi, mitään rajoja ei käytetä. Niiden muotoiltujen kenttien osalta, jotka on kytketty tietokannan tekstikenttiin, näitä kahta arvoa ja Oletusarvoa ei käytetä.

Oletusarvo: Tämä arvo toimii uusien tietueiden oletusarvona.