Ohjausobjektit

Lomakkeen ohjausobjektit -palkissa on vuorovaikutteisen lomakkeen luomiseen tarvittavat välineet. Työkalupalkkia voi käyttää ohjausobjektin lisäämiseen teksti-, taulukkolaskenta- esitys tai HTML-asiakirjaan. Objekti voi olla vaikkapa painike, joka käynnistää makron.

Toiminnon aloitustavat:

Valitse Näytä - Työkalurivit - Lomakkeen ohjausobjektit.

Käytä Lisää-työkalupalkin kuvaketta (tarvittaessa alkujaan näkymätön kuvake otetaan käyttöön):

Kuvake, jossa kolme ohjausobjektia

Lomakkeen ohjausobjektit


Huomautus-kuvake

XML Form -asiakirjat (XForms) käyttävät samoja ohjausobjekteja.


Lomake luodaan niin, että avataan asiakirja ja käytetään Lomakkeen ohjausobjektit -palkkia lomakkeen ohjausobjektien lisäämiseen ja määrittelyyn. Tarvittaessa lomakkeen voi myös linkittää tietokantaan, niin että ohjausobjekteja voi käyttää tietokannan käsittelyyn.

Kun lomake luodaan HTML-asiakirjaan, lomaketta voi käyttää tietojen lähettämiseen Internetin kautta.

Huomautus-kuvake

LibreOffice vie vain ne lomakkeen ominaisuudet, joita tuetaan HTML-versiossa, johon viedään. HTML-version määrittämiseksi valitaan - Lataus ja tallennus - HTML-yhteensopivuus- sivu.


Ohjausobjektin lisääminen asiakirjaan

  1. Lomakkeen ohjausobjektit -työkalupalkissa napsauta sen ohjausobjektin kuvaketta, jonka haluat lisätä.

  2. Luo ohjausobjekti asiakirjassa vetämällä.

    Neliömäisen ohjausobjektin luomiseksi painetaan Vaihto-näppäintä vedettäessä.

Vihje-kuvake

Kentän lisääminen taulun tai kyselyn kenttäluettelosta tapahtuu vetämällä solu lomakkeeseen. Tekstiasiakirjoissa voidaan vetää myös sarakeotsikosta, niin saadaan lisättyä kenttä lomakkeeseen. Kentän selitteiden mukaan ottamiseksi painetaan +Vaihto -näppäimiä vedettäessä sarakeotsikosta.


Ohjausobjektin muuttaminen

  1. Napsauta ohjausobjektia kakkospainikkeella ja valitse Ohjausobjekti. Saat auki valintaikkunan, missä voit määrittää ohjausobjektin ominaisuudet.

  2. Pikanäppäimen määrittämiseksi ohjausobjektille lisää tilde (~) sen merkin eteen selitteessä, jota haluat käyttää.

  3. Voi vetää ja pudottaa ohjausobjekteja asiakirjasta toiseen. Samoin voit kopioida ja liittää niitä asiakirjojen välillä. Kun ohjausobjekti lisätään toiseen asiakirjaan, LibreOffice analysoi tietolähteen, ohjausobjektin aineiston tyypin ja ominaisuudet niin että ohjausobjekti sopii kohdedokumentin loogiseen rakenteeseen. Esimerkiksi ohjausobjekti, joka näyttää osoitekirjan sisältöä jatkaa saman sisällön näyttämistä senkin jälkeen, kun ohjausobjekti on kopioitu eri asiakirjaan. Näitä ominaisuuksia voi katsella Ominaisuus-valintaikkunan Tiedot -välilehdeltä .

Valitse

Kuvake, jossa kohdistinnuoli

Valitse-kuvake vaihtaa hiiren osoittimen valintatilaan tai pois siitä. Valintatilaa käytetään ohjausobjektien valintaan aktiivisella lomakkeella.

Suunnittelutila käytössä / poissa käytöstä

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Kuvake

Suunnittelutila käytössä / poissa käytöstä

Ohjausobjektin ominaisuudet

Avataan valintaikkuna, jossa muokataan valitun ohjausobjektin ominaisuuksia.

Kuvake

Ohjausobjekti

Lomakkeen ominaisuudet

Lomakkeen ominaisuudet -valintaikkunassa voidaan muun muassa määrittää tietolähde ja koko lomakkeen tapahtumat.

Kuvake

Lomake

Valintaruutu

Kuvake

Painikkeella luodaan valintaruutu. Valintaruudulla voidaan lomakkeen toiminto ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Tekstikehys

Kuvake

Painikkeella luodaan tekstikenttä. Tekstikentät ovat kenttiä, joihin käyttäjä voi kirjoittaa. Lomakkeessa tekstikenttä näyttää tietoja tai sallii uuden tiedon syöttämisen.

Muotoiltu kenttä

Kuvake

Painikkeella luodaan muotoiltu kenttä. Se on tekstikenttä, jossa voidaan määrittää, miten käyttäjän syötteet tai tulokset muotoillaan ja mitä rajoittavia arvoja käytetään.

Muotoillulla kentällä on erityisiä ohjausobjektin ominaisuuksia (valitse Muotoilu - Ohjausobjekti).

Painike

Kuvake

Kuvakkeella luodaan nelikulmainen painike. Tätä toimintoa voidaan käyttää suorittamaan käskyjä määrätyistä tapahtumista, kuten hiiren napsautuksesta.

Näihin painikkeisiin voidaan liittää tekstiä ja kuvia.

Valintapainike

Kuvake

Kuvakkeella luodaan pyöreä valintapainike. Valintapainikkeilla käyttäjä voi tehdä valinnan useista vaihtoehdoista. Ne napit, joilla on sama toiminto, saavat saman nimen (Nimi-ominaisuus). Yleensä niille järjestetään ryhmäruutu.

Luetteloruutu

Kuvake

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

Yhdistelmäruutu

Kuvake

Painikkeella luodaan yhdistelmäruutu. Yhdistelmäruutu on yksirivinen luetteloruutu, jossa on pudotusluettelo. "Kirjoitussuojattu"-ominaisuus voidaan antaa yhdistelmäruudulle, niin ettei käyttäjä voi syöttää muita rivejä kuin joita on luettelossa. Jos lomake on sidottu tietokantaan ja kytkentä on aktiivinen, Ohjattu yhdistelmäruudun luominen ilmestyy sen jälkeen, kun yhdistelmäruutu lisätään asiakirjaan.

Selitekenttä

Selite-kuvake, jossa kirjaimia

Painikkeella luodaan tekstiä esittävä kenttä. Näissä selitekentissä esitetään esimääritettyjä tekstejä. Näihin kenttiin käyttäjä ei voi antaa syötteitä.

Lisää ohjausobjekteja

Kuvakkeella avataan Lisää ohjausobjekteja -työkalupalkki.

Lomakkeen rakenne

Painike avaa Lomakkeen rakenne -työkalupalkin.

Ohjatut toiminnot päällä / pois

Taikasauva-kuvake, jossa ratas

Painikkeella vuorotellaan ohjattujen toimintojen omatoimisuutta käyttöön ja pois.

Nämä ohjatut toiminnot avustavat käyttäjää luetteloruutujen, taulun ohjausobjektien ja muiden ohjausobjektien ominaisuuksien antamisessa.

Kohdevalikon komennot