Aineisto (XML-lomakeasiakirjoille)

XML-lomakeasiakirjan ominaisuusvalintaikkunan Tiedot-vÀlilehdellÀ on joitakin XML-lomakkeiden asetuksia.

Toiminnon aloitustavat:

Avaa XML-lomakeasiakirjan valitun ohjausobjektin kohdevalikko, valitse Ohjausobjekti - Tiedot-vÀlilehti

Avaa XML-lomakeasiakirjan Lomakkeen ohjausobjektit -palkki, valitse Ohjausobjekti-kuvake - Tiedot-vÀlilehti


Se, mitÀ asetuksia ohjausobjektin Tiedot-vÀlilehdellÀ voi tehdÀ, on objektikohtaista. NÀkyvissÀ on vaihtoehdot, jotka ovat kÀytettÀvissÀ siinÀ tilanteessa kyseisellÀ ohjausobjektilla. Alla on esitelty mahdolliset kentÀt.

XML-tietomalli

Valitaan malli työstettÀvÀn asiakirjan kaikkien mallien luettelosta.

Sidos

Valitaan tai annetaan sidoksen nimi. Valitsemalla olemassa olevan sidoksen nimi yhdistetÀÀn sidos lomakkeen ohjausobjektiin. Antamalla uusi nimi luodaan uusi sidos ja yhdistetÀÀn se lomakkeen ohjausobjektiin.

Sidoslauseke

Annetaan DOM-solmu, johon ohjausobjektimalli sidotaan. Napsautetaan valintaikkunan ... -painiketta XPath-lausekkeen syöttÀmiseksi.

Vaadittu

MerkitsemÀllÀ mÀÀrÀtÀÀn, ettÀ nimike on oltava XForm-lomakkeessa.

Relevantti

MÀÀritetÀÀn nimike relevantiksi.

Kirjoitussuojattu

MÀÀritetÀÀn nimike kirjoitussuojatuksi.

Rajoite

MÀÀritetÀÀn nimike rajoitteeksi.

Laskenta

MÀÀritetÀÀn nimike lasketuksi.

Tietotyyppi

Valitaan tietotyyppi, joka ohjausobjektin pitÀÀ hyvÀksyÀ.

x

Valitaan kÀyttÀjÀn mÀÀrittÀmÀ tietotyyppi ja napsautetaan tÀtÀ painiketta sen poistamiseksi.

+

Napsautetaan painiketta valintaikkunan avaamiseksi. SiinÀ voidaan kirjoittaa nimi uudelle kÀyttÀjÀn mÀÀrittÀmÀlle tietotyypille.Uusi tietotyyppi perii valittuna olevan tietotyypin kaikki aspektit.

Huomautus-kuvake

Seuraavassa luettelossa on kaikki tietotyypeille kelvolliset aspektit. ErÀÀt aspekti ovat kÀytettÀvissÀ vain joissakin tietotyypeissÀ.


TyhjÀt vÀlit

MÀÀritetÀÀn, miten tyhjeet kÀsitellÀÀn tietotyyppiin kuuluvan merkkijonon tapauksessa. Mahdolliset arvot ovat SÀilytÀ, Korvaa ja PienennÀ. Merkitysoppi noudattaa mÀÀrittelyÀ http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Lauseke

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Numerot (kaikkiaan)

MÀÀritetÀÀn desimaalilukutyyppisen arvon kaikkien numeroiden enimmÀismÀÀrÀ.

Numerot (desimaalit)

MÀÀritetÀÀn desimaalilukutyyppisen arvon desimaaliosan numeroiden enimmÀismÀÀrÀ.

Enint. (sisÀltÀen)

MÀÀritetÀÀn arvoalueelle suljettu ylÀraja.

Enint. (ilman)

MÀÀritetÀÀn arvoalueelle avoin ylÀraja.

VÀh. (sisÀltÀen)

MÀÀritetÀÀn arvoalueelle suljettu alaraja.

VĂ€h. (ilman)

MÀÀritetÀÀn arvoalueelle avoin alaraja.

Pituus

MÀÀritetÀÀn merkkijonon merkkien lukumÀÀrÀ.

Pituus (vÀhintÀÀn)

MÀÀritetÀÀn merkkijonon merkkien vÀhimmÀismÀÀrÀ.

Pituus (enintÀÀn)

MÀÀritetÀÀn merkkijonon merkkien enimmÀismÀÀrÀ.