Digitaaliset allekirjoitukset

Lisätään ja poistetaan asiakirjojen digitaalisia allekirjoituksia. Valintaikkunaa voi käyttää myös varmenteiden selaamiseen.

Toiminnon aloitustavat:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures

Valitse Työkalut - Makrot - Digitaalinen allekirjoitus

Valitse Tiedosto - Ominaisuudet - Yleistä-välilehti, napsauta Digitaalinen allekirjoitus -painiketta

Kaksoisnapsauta Digitaalinen allekirjoitus -kenttää tilarivillä.


Digitaalisista allekirjoituksista

Luettelo

Nykyisen asiakirjan digitaalisten allekirjoitusten luettelo.

Allekirjoitettu-kuvakekuvake, jossa sinetti arkilla merkitsee kelvollista digitaalista allekirjoitusta, kun taas huutomerkki-kuvakekuvake, jossa kolmiossa huutomerkki merkitsee epäkelpoa digitaalista allekirjoitusta.

Katso myös Digitaaliset allekirjoitukset

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Katso varmennetta

Avataan Katso varmennetta -valintaikkuna.

Allekirjoita asiakirja

Avataan Valitse varmenne -valintaikkuna.

Poista

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.