XML-suodattimien asetukset

Avataan XML-suodattimien asetukset -valintaikkuna, jossa voidaan luoda, muokata poistaa ja kokeilla XML-tiedostojen tuonti- ja vientisuodattimia.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Tools - XML Filter Settings.


XML-suodattimista

Huomautus-kuvake

Eräät suodattimista ovat saatavilla vain valinnaisina komponentteina LibreOffice-asennuksen aikana. Valinnaisen suodattimen asentamiseksi suoritetaan LibreOffice-asennussovellus, valitaan "Muuta" ja valitaan sitten suodatin moduulien luettelosta.


Termiä XML-suodatin käytetään jatkossa tarkoittamaan täsmällisempää kuvausta XSLT-pohjainen suodatin.

Termi

Kuvaus

XML

laajennettava kuvauskieli (Extensible Markup Language)

XSL

laajennettava tyylisivukieli (Extensible Stylesheet Language)

XSLT

laajennettava tyylisivun muunnoskieli. XSLT-tiedostoja kutsutan myös XSLT-tyylisivuiksi.


Huomautus-kuvake

XHTML-vientisuodatin tuottaa kelvollisen "XHTML 1.0 Strict" -tuotoksen Writer-, Calc-, Draw- ja Impress-asiakirjoille.


Suodatinluettelo

Valitse yksi tai useampia suodattimia ja napsauta sitten yhtä painikkeista.

Huomautus-kuvake

Eräät suodattimista ovat saatavilla vain valinnaisina komponentteina LibreOffice-asennuksen aikana. Valinnaisen suodattimen asentamiseksi suoritetaan LibreOffice-asennussovellus, valitaan "Muuta" ja valitaan sitten suodatin moduulien luettelosta.


Luettelosta nähdään asennettujen suodattimien nimi ja tyyppi.

  1. Valitse suodatin napsauttamalla sitä.

  2. Vaihto-napsauta tai -napsauta useiden tiedostojen valitsemiseksi.

  3. Kaksoisnapauttamalla nimeä pääset muokkaamaan suodatinta.

Uusi

Avataan valintaikkuna uuden suodattimen nimelle.

Muokkaa

Avataan valintaikkuna valitun tiedoston nimelle.

Koekäytä suodatinta

Avataan valintaikkuna valitun tiedoston nimelle.

Palauta

>Poistetaan valittu tiedosto vahvistuskyselyin.

Tallenna pakettina

Esille tulee Tallenna nimellä -valintaikkuna valitun tiedoston tallentamiseksi XSLT-suodatinpakettina (*.jar).

Avaa paketti

Esille tulee Avaa -valintaikkuna suodattimen avaamiseksi XSLT-suodatinpaketista (*.jar).

Ohje

Ohje-painikkeella näytetään valintaikkunan ohjesivu.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna.