Tapahtumat

Liitetään makro ohjelman tapahtumaan. Liitetty makro käynnistyy joka kerta, kun valittu tapahtuma esiintyy.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Tools - Customize - Events tab.


Tallenna kohteeseen

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

Huomautus-kuvake

Makro, joka on tallennettu asiakirjaan, voidaan suorittaa vain, kun asiakirja on auki.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Määritä makro

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Poista makro

Deletes the macro assignment for the selected event.