Makro

Avataan valintaikkuna makrojen hallintaan.

Toiminnon aloitustavat:

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Makron nimi

Kentässä näkyy valitun makron nimi. Luotaessa tai muutettaessa makron nimeä, se kirjoitetaan tähän kenttään.

Makro moduulista / Tallenna makro moduuliin

Kentässä näkyy luettelo kirjastoista ja moduuleista, joista makrot voi avata tai joihin makrot voi tallentaa. Kun makro tallennetaan tietyn asiakirjan mukana, avataan ensin asiakirja ja sitten tämä ikkuna.

Suorita / Tallenna

Painikkeella suoritetaan tai tallennetaan käsiteltävä makro.

Sido

Avataan Mukauta-valintaikkuna, jossa valittu makro voidaan liittää valikkokomentoon, työkalupalkkiin tai tapahtumaan.

Muokkaa

Käynnistetään LibreOffice Basic-muokkain ja avataan valittu makro tai valintaikkuna muokattavaksi.

Uusi / Poista

Uusi-painikkeena luodaan, Poista-painikkeena poistetaan valittu makro.

Makron luomiseksi valitaan "Standard"-moduuli Makro moduulista -luettelosta ja sitten napsautetaan Uusi-painiketta.

Kun makro poistetaan, se valitaan ensiksi ja sitten napsautetaan Poista-painiketta.

Uusi kirjasto

Tallennetaan nauhoitettu makro uuteen kirjastoon.

Uusi moduuli

Tallennetaan nauhoitettu makro uuteen moduuliin.

Järjestelytyökalu

Avataan Makrojen järjestelytyökalu -valintaikkuna, jossa voidaan lisätä, muokata tai poistaa makromoduuleja, valintaikkunoita ja kirjastoja.

Moduulit/Valintaikkunat -välilehti

Hallinnoidaan moduuleja tai valintaikkunaruutuja.

Moduuli/Valintaikkuna

Makrot tai valintaikkunat näytetään luettelona.

Muokkaa

Avataan valittu makro tai valintaikkuna muokattavaksi.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna tallentaen kaikki muutokset.

Uusi

Avataan muokkain ja luodaan moduuli.

Uusi

Avataan muokkain ja luodaan valintaikkuna.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä vahvistuskyselyn jälkeen.

Kirjastot-välilehti

Hallinnoidaan aktiivisen sovelluksen ja avattujen asiakirjojen makrokirjastoja.

Sijainti

Valitaan sovellus tai asiakirja, jossa on järjesteltäviä makrokirjastoja.

Kirjasto

Luettelossa on aktiivisen sovelluksen ja avattujen asiakirjojen makrokirjastot.

Muokkaa

Avataan LibreOffice Basic -muokkain, niin että valittua kirjastoa voidaan muokata.

Sulje

Suljetaan valintaikkuna tallentaen kaikki muutokset.

Salasana

Otetaan käyttöön tai muokataan valitun kirjaston salasanaa.

Uusi

Luodaan uusi kirjasto.

Nimi

Kirjoitetaan uuden moduulin tai kirjaston nimi.

Tuonti

Avautuvassa valintaikkunassa paikallistetaan ensin se LibreOffice Basic-kirjasto, joka aiotaan lisätä nykyiseen luetteloon ja sitten napsautetaan Avaa.

Poista

Poistetaan valittu määrä osatekijöitä vahvistuskyselyn jälkeen.

Scripts

BeanShell Makrot -valintaikkunan avaamiseksi valitaan Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - BeanShell. JavaScript Makrot -valintaikkunan avaamiseksi valitaan Työkalut - Makrot - Makrojen hallinta - JavaScript.

Vie

Avataan valintaikkuna valitun kirjaston viemiseksi joko lisäosana tai Basic-kirjastona.

Makrot

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Suorita

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Luodaan

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Annetaan komentosarjan nimi.

Muokkaa

Opens the default script editor for your operating system.

Nimeä uudelleen

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

Palauta

Prompts you to delete the selected script.

Makron valinta -ikkunassa on kaksi luetteloruutua, nimittäin Kirjasto-luetteloruutu ja Makron nimi -luetteloruutu.

Kirjasto

Valitaan makro tai komentosarja kohteesta "Omat", "OpenOffice.org" tai avoin asiakirja. Kirjaston sisällön tarkastelemiseksi kaksoisnapsautetaan luetteloriviä.

Makron nimi

Napsautetaan komentosarjaa ja sitten komentopainiketta.